SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Romowie na Warmii i Mazurach
A. Łuczak, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2015, s. 120, ISBN 978-83-933600-9-3.
Współczesne wyzwania polityki migracyjnej Polski i…
red. Nauk. A. Chodubski, P. Janiszewski, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s. 192, ISBN 978-83-89775-29-0.
Dialog kultur
red. nauk. S. Achremczyk, S. Garbart, L. Ozdarska, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013, s.162, ISBN 978-83-89775-31-3.
Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych…
red. S. Achremczyk, P. Janiszewski, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2012, ss 121, ISBN 978-83-89775-25-5.
Ruchy migracyjne: współczesna przestrzeń tolerancji…
red nauk. J. Leska-Ślęzak, J. Ślęzak, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2016, s.217, ISBN 978-83-89-775-41-2.
Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości…
red. nauk. E. Subocz, S. Garbart
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych