SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
"Sytuacja oświatowa mniejszości narodowych i etnicznych…
Sytuacja oświatowa mniejszości narodowych i etnicznych w województwie warmińsko-mazurskim była tematem spotkania wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego, dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty – Barbary Antczak oraz Bożeny Ulewicz – doradcy wojewody…
>>
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych