SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych