SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
25.01.2018
Strategie makroregionalne Unii Europejskiej
RODM Olsztyn

STRATEGIE MAKROREGIONALNE UNII EUROPEJSKIEJ SĄ SKUTECZNYMI NARZĘDZIAMI, KTÓRE POZWALAJĄ PAŃSTWOM POŁOŻONYM W OKREŚLONYM TERYTORIUM NA WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KOMPLEKSOWE WYKORZYSTANIE ICH POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO.

Województwo warmińsko-mazurskie od wielu lat aktywne we współpracy bałtyckiej zaangażowane jest w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, najstarszą i najbardziej rozwiniętą makrostrategię w UE.

Głównym celem zainicjowanej w 2009 r. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy państw i regionów w obszarze Bałtyku oraz zdynamizowanie procesów rozwojowych, które pojawiły się wraz z rozszerzeniem UE.

Morze Bałtyckie, stanowiące centralny element obszaru objętego Strategią jest czynnikiem spajającym cały region, stanowiąc wspólny zasób środowiskowy i ekonomiczny. Jednocześnie Morze Bałtyckie stawia wyzwania w wymiarze transnarodowym, m.in. w odniesieniu do ochrony środowiska, transportu morskiego, czy zrównoważonego rozwoju. W ramach Strategii Bałtyckiej województwo warmińsko-mazurskie skupia swoją aktywność m.in. na ochronie wód Zalewu Wiślanego oraz rozwoju korytarzy transportowych, m.in. Rail i Via Baltica łączących makroregion z Europą i Światem.

Obok tzw. Strategii Bałtyckiej na poziomie unijnym funkcjonują jeszcze trzy makrostrategie: Dunajska, Adriatycko-Jońska i Alpejska, które nie obejmują Polski.

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1824-poznaj-strategie-makroregionalne-unii-europejskiej

Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych