SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
09.01.2018
Współpraca z partnerami Europy Środkowej
RODM Olsztyn

DO 25 STYCZNIA 2018 R. POTRWA TRZECI NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ INTERREG CENTRAL EUROPE (EUROPA ŚRODKOWA) 2014-2020. KONKURS SKIEROWANY JEST DO ORGANIZACJI PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH, KTÓRE CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z PARTNERAMI Z EUROPY ŚRODKOWEJ NA RZECZ ROZWOJU REGIONÓW, MIAST I LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI.

Nabór dotyczy czterech kluczowych obszarów priorytetowych: współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności, współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych, współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego oraz transport. Program Europa Środkowa obejmuje swoim zasięgiem wszystkie regiony Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, a także ośmiu landów z Niemiec oraz dziewięciu regionów z Włoch.

Partnerstwa ponadnarodowe mogą tworzyć zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne. Minimalnym wymaganiem dla partnerstwa w projekcie jest udział 3 partnerów finansowych z co najmniej 3 państw. Czas trwania projektu wynosi około 36 miesięcy. Poziomy współfinansowania sięgają 85% w zależności od położenia geograficznego instytucji. Budżet do dyspozycji w trwającym naborze wynosi około 60 mln EUR.

Obecny trzeci nabór zorganizowany w procedurze jednostopniowej. W pełni opracowane propozycje projektów należy składać za pośrednictwem internetowego narzędzia, elektronicznego systemu monitorowania (eMS).

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/1757-wspolpraca-z-partnerami-europy-srodkowej

Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych