SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.12.2021 Minister Rau wziął udział w spotkaniu Grupy V4 z Marokiem RODM Olsztyn poleca

Szef polskiej dyplomacji, wraz ze swoimi odpowiednikami z Grupy Wyszehradzkiej, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Królestwa Marokańskiego, Nasserem Bouritą. Konsultacje polityczne V4 + Maroko zorganizowała w Budapeszcie aktualna prezydencja węgierska.

Podczas obrad omówiono sytuację na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz perspektywy zakończenia konfliktów w regionie, w tym potrzebę wznowienia procesu pokojowego ws. Sahary Zachodniej.

Poruszono kwestie zwalczania negatywnych zjawisk, takich jak nielegalne migracje i terroryzm, które zagrażają bezpieczeństwu wszystkich państw uczestniczących w spotkaniu. – Brak politycznej stabilności i obecność ugrupowań terrorystycznych na kontynencie afrykańskim wpływają na wzrost presji migracyjnej zauważył minister Rau. – W naszym wspólnym interesie leży ustabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce – dodał, zwracając jednocześnie uwagę na działania Mińska na wschodniej granicy UE. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wynikiem presji politycznej i instrumentalnego wykorzystywania migrantów, potępił hybrydowe działania reżimu Łukaszenki.   

Ministrowie odnieśli się również do tematyki związanej z relacjami Maroka z UE i możliwościami rozwijania współpracy V4 z tym krajem. Jednym z elementów agendy rozmów była też kwestia zaangażowania państw Grupy Wyszehradzkiej w projekty pomocowe dla Maroka w obszarze ochrony granicy i zwalczania źródłowych przyczyn migracji.

Minister Rau dzień wcześniej przeprowadził odrębne rozmowy ze swoim marokańskim odpowiednikiem, których głównym celem był przegląd politycznych, gospodarczych i kulturalno-naukowych relacji dwustronnych.