SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.12.2021 Rada Ministerialna OBWE w Sztokholmie RODM Olsztyn poleca

W dniach 1-3 grudnia w stolicy Szwecji spotkali się ministrowie spraw zagranicznych 57 Państw uczestniczących OBWE i partnerów współpracujących z organizacją.

Podczas sesji Rady podsumowano dobiegające końca przewodnictwo Szwecji w organizacji, a także rozmawiano o bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w regionie państw OBWE. Jednym z tematów rozmów podczas kolacji 1 grudnia była próba znalezienia balansu między obowiązującą w OBWE zasadą konsensusu a efektywnością podejmowania decyzji. Minister Rau podkreślił konieczność oparcia dialogu wewnątrz OBWE na prawie międzynarodowym i istniejących mechanizmach wewnątrz organizacji.

W czwartek, 2 grudnia, po sesji otwierającej z udziałem obecnej Przewodniczącej OBWE (Chairperson in Office) - minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde, Prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Margarety Cederfelt i Sekretarz Generalnej OBWE Helgi Schmid minister Rau wygłosił przemówienie, w którym podziękował szwedzkim partnerom za kierowanie organizacją w mijającym roku. Wskazał największe wyzwania, z którymi mierzą się obecnie państwa OBWE oraz nakreślił parametry i wartości którymi Polska będzie kierować się w trakcie przewodnictwa.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że priorytetem polskiego Przewodnictwa będzie aktywne zapobieganie i łagodzenie konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Podczas lunchu roboczego ministrowie rozmawiali o obecnej sytuacji w Afganistanie i jej wpływie na sytuację bezpieczeństwa w OBWE. Minister Rau podkreślił, że kluczową kwestią jest przeciwdziałanie terroryzmowi, nielegalnym migracjom oraz przemytowi broni i narkotyków z Afganistanu. Jego zdaniem, OBWE powinna skierować wysiłki na wzmacnianie odporności państw Azji Centralnej, należących do OBWE i goszczących misje organizacji, najbardziej narażonych na zagrożenia płynące z Afganistanu.

Na marginesie Rady Ministerialnej minister Zbigniew Rau odbył także szereg spotkań dwustronnych. Rozmawiał z sekretarz generalną OBWE, prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego oraz swoimi odpowiednikami z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Uzbekistanu i Azerbejdżanu. Spotkał się także ze Switłaną Cichanouską, liderką białoruskiej opozycji demokratycznej. Ponadto uczestniczył w konsultacjach ze współprzewodniczącymi Grupy Mińskiej.

Rada Ministerialna to najważniejsze i największe wydarzenie w kalendarzu OBWE. Coroczne spotkanie zapewnia ministrom spraw zagranicznych Państw uczestniczących OBWE możliwość przeglądu i oceny aktywności organizacji, a także wzmocnienia dialogu w obrębie zobowiązań OBWE. Polska przejmie od Szwecji Przewodnictwo w OBWE 1 stycznia 2022 r. Minister Zbigniew Rau oficjalnie zainauguruje nasze Przewodnictwo i przedstawi jego priorytety 13 stycznia na posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu. Polska będzie współpracować w ramach tzw. trojki OBWE z poprzednim i kolejnym Przewodnictwem – Szwecją oraz Macedonią Północną.