SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.12.2021 Konferencja Koalicji na rzecz wolności w Internecie RODM Olsztyn poleca

- Ochrona i promowanie praw człowieka i podstawowych wolności w sferze cyfrowej to temat o najwyższej wadze – powiedział minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau w trakcie sesji ministerialnej konferencji Koalicji na rzecz wolności w Internecie w Helsinkach.

Koalicja na rzecz wolności w Internecie (Freedom Online Coalition) została założona w 2011 r. Obecnie skupia 34 państwa. Jej celem jest promocja wolności wypowiedzi i innych praw człowieka w sferze cyfrowej. Tegoroczne spotkanie koalicji na szczeblu ministrów było okazją do podsumowania dziesięciu lat działalności tego forum oraz dyskusji nad przyszłymi kierunkami jego aktywności.

W swoim wystąpieniu Minister Spraw Zagranicznych wskazał na konieczność zapewnienia ochrony praw człowieka w środowisku cyfrowym. – Nie ma wątpliwości, że wszystkie prawa człowieka powinny być chronione zarówno w sferze rzeczywistej, jak i cyfrowej– podkreślił Minister Rau. W trakcie wystąpienia minister Rau odniósł się także do zbliżającego się przewodnictwa Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2022 r., zapewniając, że ochrona praw człowieka w sferze cyfrowej będzie tematem podnoszonym przez Polskę na forum organizacji, co wynika z przywiązania Polski do zasad efektywnego multilateralizmu.