SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.11.2021 Komunikat MSZ nt. spotkania RB ONZ poświęconego sytuacji na granicy UE-Białoruś RODM Olsztyn poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjmuje zajęcie się przez Radę Bezpieczeństwa ONZ problemem kryzysu na granicy UE-Białoruś, podczas spotkania zamkniętego 11 listopada 2021 r., na wniosek zasiadających w Radzie: Estonii, Francji oraz Irlandii, przy poparciu Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz USA.

Ministerstwo docenia oświadczenie wystosowane po posiedzeniu Rady przez wyżej wymienione kraje oraz Albanię, która rozpocznie swoją kadencję w Radzie w 2022 r., wyrażające solidarność z Polską i Litwą, jak również gotowość do dalszego wsparcia i determinację w ochronie UE przed hybrydowymi atakami władz białoruskich. 

Aktywny udział w dyskusji wszystkich państw członkowskich Rady potwierdza znaczenie tej kwestii na forum ONZ. Należy podkreślić, że członkowie Rady opowiadający się za podjęciem na jej forum tematu kryzysu na granicy UE-Białoruś podzielają punkt widzenia Polski odnośnie do jego rzeczywistych źródeł.

Na forach międzynarodowych, w tym na forum ONZ, strona polska niezmiennie przypomina, że:

  • Kryzys migracyjny został wywołany przez Białoruś, która naraża życie osób z krajów trzecich dla realizacji swoich doraźnych celów politycznych, usiłując zdestabilizować sytuację w krajach sąsiedzkich i na zewnętrznej granicy UE. Od 1 stycznia 2021 r. ponad 32 tysiące osób dokonało próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski;
  • Struktury państwa białoruskiego odpowiedzialne za bezpieczeństwo granic międzynarodowych są zaangażowane w proceder międzynarodowego handlu ludźmi. Sytuacja jest bezprecedensowa, a ryzyko eskalacji bardzo duże;
  • Działania te są wspierane przez Rosję, zainteresowaną destabilizacją państw UE i NATO;
  • W ramach realizowanych przez Białoruś działań hybrydowych istotną rolę odgrywa dezinformacja;
  • Wszystkie odpowiedzialne kraje powinny działać na rzecz zatrzymania przerzutu migrantów na Białoruś, zaś presja międzynarodowa na Białoruś powinna zostać wzmożona.

Ponadto strona polska jest zaniepokojona trudną sytuacją humanitarną migrantów i wzywa władze Białorusi do zapewnienia im właściwej opieki bądź zapewnienia możliwości powrotu do krajów pochodzenia.