SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.09.2021 Minister Zbigniew Rau weźmie udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ RODM Olsztyn poleca

W dniach 20-23 września minister Zbigniew Rau będzie przebywał z wizytą w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Tematyka tegorocznej debaty skupia się na kwestiach dotyczących popandemicznej odbudowy gospodarczej, poszanowania praw człowieka, problematyce klimatu i zasobów naturalnych oraz usprawnienia działania ONZ.

Program wizyty ministra Zbigniewa Raua w Nowym Jorku obejmuje szereg spotkań dwustronnych z jego odpowiednikami, a także spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej z udziałem Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Josepa Borrella, konferencję ministerialną Wspólnoty Demokracji oraz spotkanie ze Specjalną Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych, Virginią Gambą. Ponadto minister Rau będzie towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w trakcie debaty generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ oraz w wybranych spotkaniach.