SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.06.2021 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Szczytna podpisana RODM Olsztyn poleca

Dziś Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki uczestniczył w podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58. Tym samym wszystkie obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim weszły w fazę prac przygotowawczych.

Koszt i czas realizacji

Zadanie o wartości 4 797 000,00 zł zrealizuje firma IVIA z Katowic. Dokumentacja obwodnicy Szczytna powstanie w ciągu 37 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej.

Co zostanie zaprojektowane?

Obwodnica Szczytna będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główną ruchu przyspieszonego) o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach inwestycji powstanie węzeł drogowy w okolicy miejscowości Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Wybudowane będą obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. W ramach inwestycji przewidziane będą również rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026 - 2028.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych, przebiegających obecnie przez centrum miasta. Tym samym poprawi się komfort jazdy, bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Szczytna to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W regionie powstaną również obwodnice Smolajn, Olsztyna i Dywit, Pisza oraz Gąsek. W ramach Programu wybudowanych zostanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie