SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.06.2021 Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw NATO RODM Olsztyn poleca

1 czerwca 2021 r. minister Zbigniew Rau uczestniczył w wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych, stanowiącej ważny element przygotowań do szczytu NATO, który odbędzie się 14 czerwca 2021 r. w Brukseli.

Ministrowie ocenili m.in. proces NATO 2030, będący strategiczną refleksją nad przyszłością Sojuszu. Dyskusja koncentrowała się na kierunkach polityczno-wojskowej adaptacji Sojuszu oraz na aktualnych zagrożeniach i wyzwaniach bezpieczeństwa: agresywnej postawie Rosji, rosnącej potędze Chin, niekonwencjonalnych zagrożeniach natury hybrydowej, cybernetycznej, informacyjnej czy technologicznej. Ministrowie odnieśli się także do dalszego wsparcia NATO dla Afganistanu.

– Dla Polski fundamentalne znaczenie ma pogłębienie transatlantyckiej wspólnoty interesów bezpieczeństwa i wzmocnienie roli, jaką Sojusz odgrywa w zakresie obrony kolektywnej – podkreślił minister Zbigniew Rau.

Istotna część dyskusji poświęcona była Rosji i sytuacji bezpieczeństwa wokół Ukrainy, a także działaniom władz białoruskich. Minister Rau odniósł się do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku zwracając uwagę na konsekwencje działań władz Białorusi dla bezpieczeństwa europejskiego oraz na współpracę rosyjsko-białoruską.