SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.05.2021 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 w Łodzi RODM Olsztyn poleca

14.05 br. w Łodzi odbędzie się 7. spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w ramach obecnego polskiego przewodnictwa w V4. Gospodarzem spotkania będzie minister spraw zagranicznych Polski prof. Zbigniew Rau.

Od lipca ubiegłego roku szefowie dyplomacji państw V4 rozmawiali zarówno w gronie własnym (formuła „V4 only”) jak i w szerszej formule ( „V4+”). Odbyły się już konsultacje w formule V4+ m.in. z Antonym Blinkenem, sekretarzem stanu USA w Brukseli (23.03.2021) i szefami dyplomacji Japonii (w ub. tygodniu / 7.05.2021 w Warszawie), czy wcześniej Francji (8.10.2020 w Bratysławie).

Dodatkowo w ramach stałego dialogu V4 z państwami Partnerstwa Wschodniego 29 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych V4+PW (także z udziałem min. SZ Portugalii, Finlandii i Szwecji oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej i ESDZ).

Podczas polskiego przewodnictwa w V4 planowane są jeszcze w czerwcu br. konsultacje ministrów spraw zagranicznych państw V4 z ich odpowiednikami z państw Bałkanów Zachodnich, które Grupa Wyszehradzka aktywnie wspiera na ich drodze do integracji europejskiej.

Podczas najbliższych, piątkowych rozmów V4 w Łodzi poruszone zostaną kwestie, które są istotne z punktu widzenia wspólnej agendy ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Z okazji 30. rocznicy współpracy wyszehradzkiej ministrowie podsumują dotychczasowe osiągnięcia oraz omówią działania na przyszłość, w tym w zakresie implementacji postanowień z rocznicowego szczytu szefów rządów państw V4, który odbył się w lutym br. w Krakowie. Szefowie dyplomacji przedyskutują potencjał wzmocnienia wzajemnej współpracy również na forach pozaeuropejskich organizacji międzynarodowych, poza tradycyjnym obszarem największej wspólnej aktywności państw V4, jakim jest UE. Tematem rozmów będą również wyzwania związane z wychodzeniem z pandemii COVID-19 – w skali regionalnej, europejskiej i globalnej – zarówno pod kątem autonomii strategicznej UE i jej relacji z najważniejszymi partnerami zewnętrznymi. Jednym z głównych punktów będzie także obecny stan relacji transatlantyckich oraz możliwości dalszego wzmacniania współpracy na linii UE-USA.