SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.04.2021 Spotkanie ministra Raua i wiceministra Przydacza z Sekretarz Generalną OBWE RODM Olsztyn poleca

– Polska jest głęboko przekonana o wartości regionalnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. OBWE jest dla nas potrzebnym wsparciem dla wysiłków podejmowanych w wymiarze bilateralnym i w ramach innych organizacji międzynarodowych, zwłaszcza UE, NATO i ONZ – podkreślił minister Rau podczas wizyty w Polsce Helgi Schmid.

Spotkanie było okazją do omówienia tematów dyskutowanych aktualnie w ramach organizacji, w szczególności rosyjskiej aktywności wojskowej wzdłuż granic Ukrainy oraz sytuacji praw człowieka, w tym mniejszości polskiej na Białorusi.

W związku z planowanym przejęciem przez Polskę roli przewodnictwa w OBWE w 2022 roku, minister Rau przybliżył stan przygotowań oraz zaznaczył, że w tym okresie Warszawa zapewni przywództwo polityczne i będzie korzystać z dorobku poprzednich Przewodnictw OBWE. - W roli przyszłego Przewodniczącego jesteśmy zainteresowani ścisłą współpracą z Sekretariatem, państwami Trójki (Szwecja i Macedonia Północna) i wszystkimi państwami członkowskimi organizacji - dodał szef polskiej dyplomacji.

W ramach wizyty w MSZ sekretarz generalna spotkała się również z podsekretarzem stanu, Marcinem Przydaczem. Obok rozmów dotyczących sytuacji w poszczególnych regionach zaangażowania OBWE, sekretarz Schmid zwróciła uwagę na szereg wyzwań z jakimi mierzy się aktualnie organizacja, zarówno w wymiarze politycznym, jak i finansowym.

W trakcie dyskusji dotyczącej wątku wschodniego zaangażowania OBWE, wiceminister Przydacz podkreślał, że sytuacja praw człowieka na Białorusi powinna zajmować istotne miejsce w agendzie OBWE, a jedność państw uczestniczących jest w tym względzie niezwykle istotna. W kontekście Ukrainy wskazał, że obecne destabilizujące sytuację bezpieczeństwa w regionie działania rosyjskie, stanowią kolejny argument przemawiający za zachowaniem solidarności międzynarodowej, w tym w ramach OBWE. W trakcie rozmowy omówiono sytuację wokół Górskiego Karabachu; obie strony pozytywnie odnotowały zmiany na scenie politycznej Mołdawii oraz znaczący potencjał do rozpoczęcia reform i zmian społeczno-gospodarczych w kraju. Wiceminister Przydacz podkreślił wagę geopolitycznego znaczenia Mołdawii na mapie Europy Środkowej i Wschodniej.

Podczas swojej wizyty w Warszawie, Sekretarz Generalna OBWE spotkała się także z Prezydentem RP oraz delegacją Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.Fot. Tymon Markowski / MSZ