SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.04.2021 Wiceminister Piotr Wawrzyk uczestniczył w podpisaniu Protokołu Montrealskiego nr 3 przez ambasadora Peru RODM Olsztyn poleca

– W dobie pandemii, kiedy komunikacja lotnicza szczególnie cierpi z powodu ograniczeń możliwości przemieszczania się, podpisanie i ratyfikowanie Protokołu nr 3 przez Republikę Peru przypomina o możliwym powrocie do normalnej komunikacji i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym – powiedział wiceminister Piotr Wawrzyk podczas środowej uroczystości.

Podczas wydarzenia, które odbyło się w MSZ, ambasador Republiki Peru w Rzeczpospolitej Polskiej Alberto Efrain Wilfredo Salas Barahona w obecności wiceszefa polskiej dyplomacji podpisał w imieniu Rządu Republiki Peru Protokół Montrealski nr 3 z dnia 25 września 1975 r. wprowadzający poprawki do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., a następnie wręczył wiceministrowi Wawrzykowi dokument ratyfikacyjny potwierdzający ratyfikację ww. Protokołu przez Republikę Peru. 
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje funkcję Depozytariusza Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie 12 października 1929 r., zwanej też Konwencją warszawską oraz czterech protokołów dodatkowych do niej, które zostały sporządzone w Montrealu dnia 25 września 1975 r. Konwencja weszła w życie 13 lutego 1933 r. i obowiązuje do dziś, a ratyfikowały ją 152 państwa świata, w tym Polska. Jest pierwszym dokumentem międzynarodowym regulującym w sposób jednolity warunki międzynarodowego transportu lotniczego i odnoszące się do niego dokumenty, a także odpowiedzialność przewoźnika. 
 
Protokół nr 3 jako jedyny z czterech wyżej wymienionych protokołów dodatkowych nie wszedł jeszcze w życie - do tego konieczne jest złożenie dokumentów ratyfikacyjnych po uprzednim jego podpisaniu przez 30 państw. W środę Republika Peru stała się 22. państwem, które podpisało Protokół nr 3 i złożyło dokument ratyfikacyjny. Ostatnia taka uroczystość odbyła się 25 listopada 1997 r., kiedy to Estonia podpisała Protokół nr 3 oraz złożyła dokument ratyfikacyjny. 
 
W czasie środowej uroczystości wiceminister Piotr Wawrzyk i ambasador Alberto Efrain Wilfredo Salas Barahona wyrazili nadzieję, że środowe wydarzenie jest kolejnym krokiem do tego, by procedura wprowadzania Protokołu nr 3 w życie zakończyła się sukcesem.
Fot. Tymon Markowski / MSZ