SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.04.2021 Udział ministra Raua w konferencji Raisina Dialogue RODM Olsztyn poleca

- Europa wykuje się w kryzysach i będzie sumą rozwiązań przyjętych, by z nimi walczyć - słowami Jeana Monneta rozpoczął swoje wystąpienie szef polskiej dyplomacji podczas szóstej edycji międzynarodowej konferencji Raisina Dialogue, której tegoroczny temat przewodni to #ViralWorld: Outbreaks, Outliers and Out of Control.

Wystąpienie ministra Raua znalazło się w sesji plenarnej pt. „Reclaiming Europe: Navigating the Political Compass”. Sesja była poświęcona konsekwencjom kryzysu w UE, szczególnie w zakresie „wspólnych wartości”, oraz roli UE jako jednego z potencjalnych liderów w świecie po pandemii.

Szef polskiego MSZ podkreślił, że pandemia COVID-19 wyraźnie pokazuje potrzebę przywództwa i współpracy ze strony UE. Zaznaczył, że skuteczna globalna reakcja na COVID-19 będzie możliwa jedynie dzięki współpracy z wykorzystaniem instytucji wielostronnych. W związku z tym UE potrzebuje partnerów, aby wzmocnić międzynarodowy porządek oparty na wartościach i zasadach, a także tchnąć nową energię w zarządzanie światową gospodarką.

Zaznaczając, że Warszawa jest zdeklarowanym zwolennikiem współpracy transatlantyckiej, minister Rau zauważył, że zarówno UE, jak i Stany Zjednoczone pragną nowego otwarcia w kontekście silnego transatlantyckiego partnerstwa. Odniósł się również do relacji między UE a Chinami.

Jako kluczowe wyzwanie szef polskiej dyplomacji wskazał podziały i fragmentaryzację porządku światowego, stanowiące ryzyko dla Europy, która włożyła wiele wysiłku w budowanie przyjaznych relacji po upadku komunizmu. Odniósł się także do roli, jaką w czasach kryzysu ma do wypełnienia UE, w tym w odniesieniu do możliwości kształtowania globalnej agendy, będąc organizacją statutowo upoważnioną do promowania multilateralizmu, praw człowieka i demokracji.***

Międzynarodowa konferencja Raisina Dialogue uznawana jest za największe organizowane przez Indie forum poświęcone kluczowym kwestiom geopolitycznym i geoekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu azjatyckiego oraz spraw indyjskich. Konferencja organizowania jest corocznie od 2016 r. przez indyjski ośrodek analityczny Observer Research Foundation, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Indii. W tym roku, z powodu rosnącej liczby zachorowań na COVID-19, formuła konferencji została ograniczona do formy wyłącznie wirtualnej.


Fot. MSZ