SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.03.2021 Obrady szefów dyplomacji państw członkowskich UE z udziałem ministra Zbigniewa Raua RODM Olsztyn poleca

Stosunki z Turcją, południowe sąsiedztwo UE oraz dyskusja z Wysoką Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka były głównymi punktami poniedziałkowego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Ministrowie omówili także w ramach spraw bieżących stosunki z Rosją i przyjęli pakiet sankcji w ramach reżimu dotyczącego naruszeń praw człowieka, obejmujący osoby i podmioty z różnych krajów.

Podczas dyskusji na temat bieżących spraw międzynarodowych, minister Rau wskazał na konieczność reakcji UE na potęgujące się represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Rosji.‎ Podkreślił, że prawa człowieka powinny być głównym elementem dialogu politycznego UE z Rosją. Zaznaczył, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej konieczne jest uzgodnienie przez szefów państw i rządów kontynuacji stanowczej i zrównoważonej, opartej na "pięciu zasadach podstawowych", polityki UE wobec Rosji.

Relacje z Turcją omówiono w ramach przygotowań do dyskusji przywódców na marcowej Radzie Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję na trwałą poprawę relacji Turcji – sojusznika w NATO i kluczowego partnera UE - z Grecją i Cyprem. Ocenił, że w dalszych wysiłkach UE konieczna jest kontynuacja podejścia łączącego w sobie opcje zróżnicowanych scenariuszy politycznych wobec Turcji.

W dyskusji nt. południowego sąsiedztwa, ministrowie podkreślali zasadność prowadzenia skutecznej i zrównoważonej polityki UE, w tym zwiększenia intensywności kontaktów wysokiego szczebla z południowymi sąsiadami UE w celu zachęcenia ich do niezbędnych reform, z poszanowaniem lokalnych uwarunkowań i wrażliwości. Zgodzili się także, iż niezbędne jest wsparcie perspektyw rozwoju gospodarczego krajów sąsiedzkich UE oraz wzmocnienie ich struktur państwowych w zakresie zarządzania granicami.

Podczas dyskusji szefów dyplomacji UE z Wysoką Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka Michelle Bachelet, minister Rau wyraził podziękowania za jej aktywność w dokumentowaniu naruszeń praw człowieka, w tym za ostatni raport na temat Białorusi. Wyraził nadzieję na przyjęcie podczas trwającej obecnie sesji Rady Praw Człowieka rezolucji nt. Białorusi, która ustanowi tzw. mechanizm odpowiedzialnościowy, służący monitorowaniu sytuacji w obszarze praw człowieka na Białorusi, z aktywną rolą biura Wysokiej Komisarz.

Rada przyjęła ponadto pakiet sankcji obejmujący 11 osób i 4 podmioty odpowiedzialne za naruszenia praw człowieka w różnych krajach.