SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.03.2021 Pierwsze spotkanie w ramach przewodnictwa Polski w Partnerstwie Śródziemnomorskim OBWE RODM Olsztyn poleca

Odbudowa po pandemii Covid-19 była tematem przewodnim pierwszego spotkania zorganizowanego przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy OBWE w Wiedniu w formie wideokonferencji w ramach tegorocznego przewodnictwa Polski w Partnerstwie Śródziemnomorskim OBWE na rzecz Współpracy.

- Po roku od rozpoczęcia pandemii wiemy, że wywarła ona silny i trwały wpływ na życie w naszych krajach. Dlatego już teraz powinniśmy zacząć dyskutować o tym, jak nasze społeczeństwa będą wyglądały po jej zakończeniu. Będzie to kolejne wyzwanie do przeorganizowania naszego życia, polityki i wzorców współpracy – powiedział wiceminister Marcin Przydacz, otwierając seminarium. W panelu udział wzięła także Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid oraz ambasadorowie Szwecji i Albanii jako państw Troiki OBWE.

Następnie przemówienie wygłosiła Flavia Palanza, dyrektor ds. krajów sąsiadujących z UE z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która zarysowała ogólną sytuację w regionie w związku z pandemii Covid-19. Po niej głos zabrali przedstawiciele krajów partnerskich, którzy zaprezentowali wyzwania i szanse wynikające z odbudowy po pandemii z perspektywy swoich państw.

Spotkanie służyło wymianie informacji w zakresie sytuacji postcovidowej w regionie basenu Morza Śródziemnego oraz określeniu wspólnych priorytetów, które można zrealizować przy wykorzystaniu platformy OBWE.

***

1 stycznia 2021 r. Polska objęła roczne Przewodnictwo w Partnerstwie Śródziemnomorskim OBWE na rzecz Współpracy (ang. OSCE Mediterrenean Partnership for Co-operation). Kolejne spotkania w ramach polskiego przewodnictwa będą dotyczyć m.in. walki z przestępczością zorganizowaną oraz wykorzystania potencjału młodzieży. W II połowie roku Polska będzie organizatorem Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE.

Szczególne relacje OBWE z partnerami śródziemnomorskimi tj. Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Marokiem i Tunezją sięgają roku 1975 i Aktu z Helsinek. Aktywność Polski w ramach Partnerstwa Śródziemnomorskiego jest wstępem do objęcia przewodnictwa w OBWE w 2022 r.