SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.02.2021 Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z szefem dyplomacji Litwy RODM Olsztyn poleca

Stosunki dwustronne, walka z pandemią, wspólne rocznice, prawa mniejszości narodowych, współpraca gospodarcza i regionalna, bezpieczeństwo, w tym energetyczne, i polityka wschodnia były najważniejszymi tematami dzisiejszych rozmów dwustronnych ministra Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Gabrieliusem Landsbergisem.

 Relacje Polski i Litwy są bardzo dobre. Mamy podobne spojrzenie na wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa, polityki wschodniej, wzmocnienia relacji transatlantyckich, wybranych kwestii na agendzie UE, rozwoju współpracy w zakresie energetyki i transportu. Dziękuję ministrowi Landsbergisowi za złożenie wizyty w Warszawie na początku kadencji - podkreślił minister Zbigniew Rau.

W trakcie spotkania ministrowie omówili ścisłą współpracę naszych państw w dziedzinie bezpieczeństwa, walki z pandemią, polityki wschodniej oraz w odniesieniu do realizacji projektów energetycznych i polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Dyskutowali także na temat współdziałania Polski i Litwy w wymiarze regionalnym, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza, która przyczynia się do rozwoju regionu i polepszenia jego bezpieczeństwa.Tematem rozmów ministrów były także przypadające w tym roku wspólne obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, a także wypadająca we wrześniu 30. rocznica odnowienia stosunków dyplomatycznych Polski i Litwy. Ministrowie podkreślili zadowolenie z faktu, że pandemia koronawirusa nie zatrzymała rozwoju polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, a wspólna spuścizna Rzeczpospolitej Obojga Narodów stanowi czynnik stymulujący zacieśnianie wielowymiarowej współpracy.

Ministrowie potwierdzili zainteresowanie kontynuacją współpracy na arenie europejskiej, gdzie w wielu kwestiach stanowiska obu krajów są zbieżne. Tematami polsko-litewskich rozmów była również sytuacja mniejszości narodowych po obu stronach granicy. Minister Zbigniew Rau przypomniał o konieczności rozwiązania problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie w zakresie ustawowego uregulowania ochrony praw mniejszości narodowych oraz dbałości o stan polskiego szkolnictwa na Litwie.

Była to pierwsza dwustronna wizyta zagraniczna ministra Gabrieliusa Landsbergisa. Podkreśla to wagę wzajemnych relacji między sąsiadami i stanowi potwierdzenie ich strategicznego charakteru.

Szef litewskiej dyplomacji w trakcie wizyty w Warszawie rozmawiał również z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek.