SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.02.2021 Debata: Kanał przez Mierzeję Wiślaną Działania RODM Olsztyn

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz z Radiem Olsztyn zorganizował debatę - Kanał przez Mierzeję Wiślaną - Geopolityczne oraz społeczno-gospodarcze znaczenie budowy nowego połączenia Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim.

W debacie udział wzięli

Olga Semeniuk– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
Karol Motyka– Starosta Braniewski
Arkadiusz Zgliński– dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu
dr Krzysztof Żęgota – Instytut Nauk Politycznych UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prowadzący dziennikarz: Krzysztof KaszubskiAudycję została nadana 25 lutego 2021 r. o godzinie 19:05