SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.12.2020 Minister Rau wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli RODM Olsztyn poleca

Relacje Unii Europejskiej z USA i autonomia strategiczna UE były głównymi tematami poniedziałkowych obrad w Brukseli. W ramach spraw bieżących ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE odnieśli się ponadto do sytuacji w Gruzji po wyborach parlamentarnych, działań Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego, sytuacji na Białorusi, w Hongkongu, Wenezueli i Libii, a także do działań UE w dziedzinie praw człowieka.

W odniesieniu do sytuacji na Białorusi, minister Rau zaznaczył, że brak gotowości władz do dialogu ze społeczeństwem i utrzymujące się represje wobec pokojowych manifestantów wymagają szybkiego wdrożenia już uzgodnionych przez UE działań, również w postaci przyjęcia kolejnych sankcji. Wyraził też oczekiwanie, że zgodnie z decyzją szefów państw i rządów podjętą na posiedzeniu Rady Europejskiej 1-2 października br., Komisja Europejska przedstawi niebawem plan wsparcia gospodarczego dla przyszłej, demokratycznej Białorusi.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się również do sytuacji po wyborach w Gruzji. - Podczas spotkania z moim gruzińskim odpowiednikiem, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu, zaapelowałem o podjęcie odpowiednich kroków na rzecz wypracowania rozwiązania, które zapewni objęcie przez opozycję jej mandatów - zaznaczył. Minister Rau podkreślił zadowolenie z ustanowienia unijnego reżimu sankcyjnego za naruszenia praw człowieka. W kwestii sytuacji we wschodniej części Morza Śródziemnego szef polskiego MSZ wyraził zaniepokojenie narastającym napięciem w tym regionie, podkreślił solidarność z Grecją i Cyprem oraz nadzieję na szybką deeskalację konfliktu.

Podczas dyskusji nt. relacji transatlantyckich minister Zbigniew Rau podkreślił, że ścisłe relacje z USA powinny być priorytetem UE. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności należy skupić się na zacieśnieniu współpracy w kwestiach, w których UE i przyszła administracja USA mają zbieżne podejścia, takich jak multilateralizm, odbudowa gospodarek po pandemii COVID-19, a także tworzenie połączeń infrastrukturalnych, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza.

Odnosząc się do omawianej na posiedzeniu kwestii rozumienia autonomii strategicznej UE, minister Rau podkreślił, że rozwój zdolności działania UE na skalę globalną w sferze bezpieczeństwa i gospodarki powinien odbywać się w ścisłej współpracy z państwami podzielającymi nasze wartości, w szczególności USA.