SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.11.2020 Minister Zbigniew Rau wziął udział w konferencji ministrów spraw zagranicznych państw Procesu Berlińskiego – Sofia 2020 RODM Olsztyn poleca

9 listopada 2020 r. odbyła się w Sofii konferencja ministrów spraw zagranicznych państw Procesu Berlińskiego. - W naszych wysiłkach na rzecz europejskiej przyszłości Bałkanów Zachodnich potrzebujemy synergii podejmowanych działań, której przykładem jest sam Proces Berliński - stwierdził w wystąpieniu minister Zbigniew Rau dodając, że Polska sprawująca obecnie przewodnictwo w ramach V4 stawia wsparcie Bałkanów Zachodnich wysoko na agendzie wyszehradzkiej prezydencji.

W swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska konsekwentnie popiera unijne aspiracje bałkańskich partnerów, których realizacja jest najlepszym narzędziem dla zagwarantowania długofalowej stabilizacji i rozwoju zarówno Bałkanów jak i całego kontynentu.

Agenda spotkania ministerialnego dotyczyła wyzwań na budowę zaufania i wzmocnienia współpracy regionalnej, w tym poprzez zwiększenie kontaktów międzyludzkich oraz mobilności w ramach i z Bałkanami Zachodnimi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego. Minister Zbigniew Rau wyraził satysfakcję, że łączona prezydencja Bułgarii i Macedonii Północnej podjęła decyzję o kontynuacji priorytetów polskiego przewodnictwa z 2019 r. - Z własnego doświadczenia historycznego wiemy, że sukces tego wymiaru wzajemnej współpracy jest kluczowy także z punktu widzenia bardzo ważnych projektów gospodarczych czy infrastrukturalnych - stwierdził minister. Za szczególnie cenny uznał także dotychczasowy dorobek funkcjonowania Regionalnego Biura ds. Współpracy Młodzieży (RYCO), z którym Polska blisko współpracuje i wspiera je finansowo. Szef polskiej dyplomacji potwierdził kontynuację dotychczasowych projektów realizowanych przez Polskę na rzecz regionu Bałkanów Zachodnich w obszarze transferu polskich doświadczeń transformacji, negocjacji akcesyjnych i historycznego pojednania z sąsiadami, a także projektów stypendialnych dla młodzieży z regionu Bałkanów Zachodnich na polskich uczelniach zainaugurowanych podczas polskiego przewodnictwa w pracach Procesu Berlińskiego w 2019 roku.

Więcej informacji na temat udziału Polski w pracach Procesu Berlińskiego znajdą Państwo tu: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-w-procesie-berlinskim