SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ





28.10.2020 Michał Kurtyka kandydatem na sekretarza generalnego OECD RODM Olsztyn poleca

Polski rząd zgłosił kandydaturę obecnego ministra klimatu i środowiska, pana Michała Kurtyki, na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W dniu 27 października br. Stały Przedstawiciel RP przy OECD Aleksander Surdej dokonał oficjalnego zgłoszenia polskiej kandydatury na stanowisko sekretarza generalnego OECD. W tym samym dniu, podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wideokonferencji, polski kandydat dokonał prezentacji swojej wizji kierunków rozwoju Organizacji dla polskich ambasadorów akredytowanych w państwach członkowskich OECD. Ze strony MSZ wideokonferencji przewodniczył wiceminister Paweł Jabłoński.

Obecny sekretarz generalny OECD, Meksykanin Jose Angela Gurría, kończy swoją kadencję w czerwcu 2021 r. Wybór jego następcy ma nastąpić do marca 2021 r.

OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.