SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.09.2020 Tydzień ONZ RODM Olsztyn poleca

24 października 2020 roku mija 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowi ona okazję do przybliżenia wiedzy na temat organizacji oraz działań podejmowanych przez Polskę na jej forum. To także okazja do ocen i podsumowań oraz prognoz na przyszłość.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Stowarzyszeniem Narodów Zjednoczonych
w Polsce (United Nations Association Poland - UNAP) zaprasza na serię wirtualnych paneli dyskusyjnych, podczas których eksperci oraz praktycy będą poruszać najważniejsze zagadnienia związane z działaniem ONZ. Od poniedziałku do czwartku omówione zostaną kolejno kwestie: zrównoważonego rozwoju – Agendy 2030, działań ONZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa; praw człowieka oraz roli młodzieży w ONZ. W piątek, zapraszamy na panel podsumowujący „Jaka Polska w jakim ONZ – UN75”, który otworzy minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Tegoroczne wydarzenia, z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 odbędą się wyłączenie on-line. Transmisja na żywo z paneli dostępna będzie na kanale YouTube MSZ oraz na stronie Facebook UNAP.

DZIEŃ I

19.10.2020 r. (poniedziałek), g. 16.00

5 lat Agendy 2030 – wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Agenda 2030 to globalny plan rozwoju, który wymaga dostosowania do realiów każdego z państw. Celem debaty jest podsumowanie już podjętych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce przez różne podmioty i interesariuszy. Debata będzie także szansą na refleksję na temat przeszkód stojących przed zrealizowaniem Celów do 2030 roku.

Goście:

 1. Aneta Piątkowska – Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 2. Maria Andrzejewska – Dyrektorka Centrum Programu NZ ds. Środowiska (ang. United Nations Environment Programme, UNEP)/Światowej bazy danych o zasobach Ziemi (ang. Global Resource Information Database, GRID) - UNEP/GRID Warszawa
 3. Beata Moskal-Słaniewska - Prezydent Miasta Świdnica
 4. Kamil Wyszkowski – Prezes Global Compact Network Poland


Moderator: Weronika Adamczak – Koordynatorka Programu „Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju” w Stowarzyszeniu Narodów Zjednoczonych w Polsce

Dołącz do nas na YT MSZ lub FB UNAP

DZIEŃ II

20.10.2020 r. (wtorek), g.16.00

Bezpieczeństwo międzynarodowe. ONZ a utrzymanie pokoju na świecie

Celem panelu jest omówienie aktualniej roli ONZ wobec zagrożeń i naruszeń pokoju
i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pespektyw na przyszłość. Dyskusja będzie dotyczyła także polskiego wkładu w wysiłki ONZ, w tym doświadczeń związanych z niedawnym członkostwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa NZ, a także powrotem po 10 letniej przerwie do misji pokojowych.

Goście:

 1. prof. Marek Madej – Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, WNPiSM UW
 2. dr Tomasz Ekiert – p.o. naczelnika Wydziału Międzynarodowego Środowiska Bezpieczeństwa Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON
 3. Joanna Wronecka – Ambasador, Stała Przedstawiciel RP przy NZ w Nowym Jorku


Moderator: Paweł Radomski – Dyrektor Departamentu NZ i Praw Człowieka, MSZ

Dołącz do nas na YT MSZ lub FB UNAP

DZIEŃ III

21.10.2020 r. (środa), g.16.00

Działalność ONZ na rzecz praw człowieka

Celem panelu jest przedstawienie roli ONZ w zakresie ochrony, promocji oraz przestrzegania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie roli Rady Praw Człowieka NZ.  Omówione zostaną różne aspekty polskiego członkostwa w Radzie w kadencji 2020-2022, wpływ i znaczenie  procedur specjalnych Rady na ochronę i promocję praw człowieka, doświadczenia UNICEF w ochronie praw dzieci oraz wzajemne relacje praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

Goście:

 1. Marek Krupiński –  Dyrektor Generalny UNICEF Polska
 2. Justyna Chrzanowska – Zastępca Dyrektora Departamentu NZ i Praw Człowieka MSZ
 3. prof. Michał Balcerzak –  Wydział Prawa i Administracji UMK, członek Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ ds. ludności pochodzenia afrykańskiego.
 4. dr Elżbieta Mikos-Skuza – ekspert w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, Wiceprzewodnicząca International Humanitarian Fact-Finding Commission


Moderator: Remigiusz Henczel – Ambasador, były Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie i były Przewodniczący Rady Praw Człowieka ONZ w 2013 r.

Dołącz do nas na YT MSZ lub FB UNAP

DZIEŃ IV

22.10.2020 r. (czwartek), g.16.00

Młodzież a ONZ

ONZ otwiera się na młode osoby i ich głos w dyskusji o przyszłości. Czy jednak w największej organizacji międzynarodowej świata głos młodych może być rzeczywiście wysłuchany i oddziaływać na podejmowane przez społeczność międzynarodową decyzje? Celem panelu jest dyskusja na temat roli młodych osób w ONZ oraz ich znaczenia dla implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zarówno z perspektywy polskiej, jak i międzynarodowej.

Goście:

 1. Katarzyna Smętek – Członkini Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministerstwie Klimatu, reprezentantka RP podczas Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego ONZ (ang. Youth Climate Action Summit)
 2. Edgar Kobos – Młodzieżowy Delegat RP na 75. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
 3. Agata Krząstek – Koordynatorka młodzieżowej organizacji skupiającej przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zrównoważonego rozwoju (ang. Visegrad for Sustainability, V4SDG) w Polsce
 4. Monika Seyfried – zwyciężczyni konkursu ONZ - Lato odpowiedzi (ang. Summer of Solutions)

 

Moderator: Weronika Szyszka, Koordynatorka Programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju. 

Dołącz do nas na YT MSZ lub FB UNAP

DZIEŃ V

23.10.2020 (piątek), g.15.00

Podsumowanie tygodnia -  „ Jaka Polska w jakim ONZ – UN75”  

Na przestrzeni lat Polska odgrywała aktywną rolę na forum ONZ. To z inicjatywy naszego kraju 31 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. Polska obecnie zasiada w Radzie Praw Człowieka (kadencja 2020-2022), a w grudniu ubiegłego roku dobiegła końca nasza dwuletnia kadencja w Radzie Bezpieczeństwa. Podczas dyskusji panelowej podsumujemy dotychczasowe zaangażowanie Polski, a także porozmawiamy o aktualnym stanie ONZ, jej perspektywach na przyszłość oraz wpływie pandemii COVID-19 na jej funkcjonowanie.

Wystąpienie wprowadzające: prof. Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych RP

Wystąpienie wprowadzające: Mariola Ratschka – Dyrektor Biura Informacji ONZ w Warszawie

Paneliści:

1. dr hab. Piotr Wawrzyk – Sekretarz Stanu w MSZ

2. dr Szymon Zaręba – analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, kierownik programu Sprawy Globalne

Moderator: Adam Dziedzic – Prezes Zarządu Stowarzyszeniem Narodów Zjednoczonych w Polsce

 

Dołącz do nas na YT MSZ lub FB UNAP

Materiały

Program Tygodnia ONZ
Tydzień​_ONZ​_-​_program1.pdf 0.43MB