SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

17.09.2020 PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO ROZBUDOWY DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE RODM Olsztyn poleca

Dzisiaj w Wilnie podpisano list intencyjny w celu stworzenia zaplecza dla działalności telewizyjnej TVP Wilno, którego stronami są Minister Spraw Zagranicznych RP, Telewizja Polska S,A, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Fundacja Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

Od roku na Litwie działa nowy kanał Telewizji Polskiej TVP Wilno, nadawany w języku polskim. W pierwszą rocznicę istnienia przyszedł czas na kolejny etap rozwoju ośrodka. Stanie się to w wyniku rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie i powstania studia TVP Wilno

W liście intencyjnym czytamy: "Mając na względzie znaczenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który jest najważniejszą instytucją infrastruktury kulturalno-społecznej polskiej społeczności Wileńszczyzny, oraz uwzględniając rozwój działalności i wzrastające potrzeby polskiej mniejszości narodowej na Litwie, jak też strategiczne plany strony polskiej, mające na celu zapewnienie dostępności polskiej oferty telewizyjnej na Litwie, strony porozumienia zobowiązują się do współpracy mającej na celu rozbudowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w tym powstanie zaplecza dla działalności telewizyjnej TVP Wilno."Obowiązki sygnatariuszy, stosownie do właściwości, to:

  • ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Domu Kultury Polskiej w Wilnie - przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w uzgodnionym z pozostałymi Stronami zakresie oraz stosownie do pozyskanych na ten cel środków
  • ze strony Ministra Spraw Zagranicznych - wsparcie w zakresie swoich kompetencji dla rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
  • ze strony Telewizji Polskiej S.A. zamiar wynajęcia pomieszczeń w rozbudowanym Domu Kultury Polskiej w Wilnie na potrzeby programu "TVP Wilno", w tym w szczególności dla studia telewizyjnego, oraz wyposażenia go na własny koszt w urządzenia niezbędne do tworzenia i rozpowszechniania tego programu.List podpisali w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i delegacji rządowej:

  • Szymon Szynkowski vel Sęk– reprezentujący Ministra Spraw Zagranicznych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ,
  • Dariusz Piotr Bonisławski– Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska",
  • Mateusz Matyszkowicz– członek Zarządu Telewizji Polskiej
  • Artur Ludkowski – Dyrektor Fundacji Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie.


Koncepcja prac gotowa będzie do końca 2020 roku, rozbudowa ma się rozpocząć w 2021, zaś termin zakońćzenia inwestycji planowany jest na rok 2022. Tym samym nowe studio telewizyjne zostałoby uruchomione w 2023 roku.Znaczenie polskiej telewizji

O znaczenie polskiej telewizji na Wileńszczyźnie najlepiej zapytać mieszkańców. Oto co twierdzi rodowita wilnianka Renata Sobieska:

TVP Wilno to obiektywne i niestronnicze źródło informacji, co szczególnie wiele znaczy w sytuacjach podawanych tendencyjnie. Cieszy w programach własnych TVP Wilno widzieć fachowców swoich branż, o których istnieniu się wiedziało, jednak medialnie byli zbyt mało widzialni.
Historie kobiet - Polek mogą już służyć inspiracją nie tylko ich krewnym i znajomym, ale znacznie szerszemu kręgowi odbiorców.
Nie mniej aktualną w czasach pandemii jest możliwość zwiedzania parafii Wileńszczyzny nie wychodząc z domu.
Jeśli chodzi o najbardziej wybredną i wymagającą publiczność – młodzież, to zespół redakcyjny TVP Wilno czyni wiele by, interesująco podać młodemu pokoleniu nie tylko historię i tradycje przodków, ale też być na bieżąco z wydarzeniami w świecie, kraju i przybliżać to, co najbliższe a dość często w życiu codziennym zapomniane – aktualia z życia mniejszości polskiej na Litwie.

TVP WIlno

W jego ofercie znajduje się codzienny program informacyjny oraz audycje publicystyczne przygotowane przez dziennikarzy polskich mediów na Litwie. Prezentowane są bieżące, ważne i ciekawe informacje o polskich sprawach, kulturze, rozrywce, historii i tradycji. Zadaniem TVP Wilno jest także upowszechnianie języka polskiego, tradycji polskiej oraz promowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Ta formuła informacyjna stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty kanału TVP Polonia o telewizję dedykowaną w tym przypadku Wileńszczyźnie, i jest nową koncepcją rozwoju oferty kierowanej do Polonii. To istotne szczególnie na rynkach nadbałtyckich gdzie widoczne są silne wpływy rosyjskich telewizji oferujących specjalne kanały dla krajów nadbałtyckich.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Fundacja Dobroczynności i Pomocy Domu Kultury Polskiej w Wilnie na Litwie jest najbardziej reprezentatywnym miejscem polskim w Wilnie i na Litwie, siedzibą praktycznie wszystkich polskich organizacji społecznych w Wilnie, miejscem polskich prezentacji i spotkań oraz polsko-litewskiego dialogu.

Obecnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie swoje siedziby posiada ponad 30 polskich organizacji, m.in.: Stowarzyszenie Nauczycieli szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Polskie Studio Teatralne, Polski Teatr w Wilnie, Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, Uniwersytet III Wieku i wiele innych.

Odbywają się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie takie przedsięwzięcia jak: koncerty, konferencje, szkolenia, spektakle, prezentacje książek, festiwale polskiej kultury i inne. Kalendarz wszelakich polskich imprez tworzony jest z jednej strony dzięki samodzielnej ofercie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, społecznych organizacji, które użytkują pomieszczenia (teatry, zespoły) i prowadzą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie regularną działalność kulturalną, artystyczną, medialną, a z drugiej – na bazie potrzeb lokalowych zewnętrznych podmiotów, jakimi są np. polskie przedszkola, szkoły na Litwie czy zespoły.

W związku z powstaniem TVP Wilno - kanału TVP skierowanego do społeczności polskiej na Litwie podjęto decyzję o rozbudowie obiektu zwiększając powierzchnię w celu lokalizacji profesjonalnych pomieszczeń niezbędnych do przygotowania programów.