SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.09.2020 TVP WILNO W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE RODM Olsztyn poleca

Od roku na Litwie działa nowy kanał Telewizji Polskiej TVP Wilno, nadawany w języku polskim. W pierwszą rocznicę istnienia przyszedł czas na kolejny etap rozwoju ośrodka. Stanie się to w wyniku rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie i powstania studia TVP Wilno

W tym celu jutro, w litewskim Wilnie, podpisany zostanie list intencyjny którego stronami są Minister Spraw Zagranicznych RP, Telewizja Polska S,A, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Fundacja Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”.

Jak czytamy w projekcie listu: "Mając na względzie znaczenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który jest najważniejszą instytucją infrastruktury kulturalno-społecznej polskiej społeczności Wileńszczyzny, oraz uwzględniając rozwój działalności i wzrastające potrzeby polskiej mniejszości narodowej na Litwie, jak też strategiczne plany strony polskiej, mające na celu zapewnienie dostępności polskiej oferty telewizyjnej na Litwie, strony porozumienia zobowiązują się do współpracy mającej na celu rozbudowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w tym powstanie zaplecza dla działalności telewizyjnej TVP Wilno."

TVP WIlno

W jego ofercie znajduje się codzienny program informacyjny oraz audycje publicystyczne przygotowane przez dziennikarzy polskich mediów na Litwie. Prezentowane są bieżące, ważne i ciekawe informacje o polskich sprawach, kulturze, rozrywce, historii i tradycji. Zadaniem TVP Wilno jest także upowszechnianie języka polskiego, tradycji polskiej oraz promowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Ta formuła informacyjna stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty kanału TVP Polonia o telewizję dedykowaną w tym przypadku Wileńszczyźnie, i jest nową koncepcją rozwoju oferty kierowanej do Polonii. To istotne szczególnie na rynkach nadbałtyckich gdzie widoczne są silne wpływy rosyjskich telewizji oferujących specjalne kanały dla krajów nadbałtyckich.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Fundacja Dobroczynności i Pomocy Domu Kultury Polskiej w Wilnie na Litwie jest najbardziej reprezentatywnym miejscem polskim w Wilnie i na Litwie, siedzibą praktycznie wszystkich polskich organizacji społecznych w Wilnie, miejscem polskich prezentacji i spotkań oraz polsko-litewskiego dialogu.

Obecnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie swoje siedziby posiada ponad 30 polskich organizacji, m.in.: Stowarzyszenie Nauczycieli szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Polskie Studio Teatralne, Polski Teatr w Wilnie, Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, Uniwersytet III Wieku i wiele innych.

Odbywają się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie takie przedsięwzięcia jak: koncerty, konferencje, szkolenia, spektakle, prezentacje książek, festiwale polskiej kultury i inne. Kalendarz wszelakich polskich imprez tworzony jest z jednej strony dzięki samodzielnej ofercie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, społecznych organizacji, które użytkują pomieszczenia (teatry, zespoły) i prowadzą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie regularną działalność kulturalną, artystyczną, medialną, a z drugiej – na bazie potrzeb lokalowych zewnętrznych podmiotów, jakimi są np. polskie przedszkola, szkoły na Litwie czy zespoły.

Jednym z najważniejszych celów Domu Kultury Polskiej w Wilnie jest wsparcie działalności polskich organizacji, które poprzez swą działalność kultywują polską kulturę, historię i tradycje. Administracja DKP zapewnia dla polskich organizacji nieodpłatnie sale lekcyjno-konferencyjne, salę koncertową oraz zapewnia obsługę techniczną oraz promocję. Kultura jest głównym czynnikiem, który integruje polskie społeczeństwo na Litwie i służy spójności danego systemu społecznego. Kształtuje również polską społeczność na Litwie.

W związku z powstaniem TVP Wilno - kanału TVP skierowanego do społeczności polskiej na Litwie podjęto decyzję o rozbudowie obiektu zwiększając powierzchnię w celu lokalizacji profesjonalnych pomieszczeń niezbędnych do przygotowania programów.