SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.06.2020 Wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej wobec Europejskiego Funduszu Odbudowy RODM Olsztyn poleca

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w szczycie szefów państw Grupy Wyszehradzkiej w Zamku Lednice k. Brna. To pierwsze osobiste spotkanie grupy V4 po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Stało się ono przede wszystkim okazją do wypracowania stanowiska na przyszłotygodniowy szczyt Rady Europejskiej oraz poruszenia bieżących spraw unijnych związanych z polityką migracyjną.„Fundusz Odbudowy musi być dźwignią rozwoju dla całej Europy, uwzględniając specyfikę naszego regionu. A jednocześnie być elastycznym narzędziem dla wspólnot lokalnych” – powiedział premier Mateusz Morawiecki w czasie szczytu szefów rządów państw V4.

Konsultacje przed szczytem Rady Europejskiej

Przedstawiciele rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier omówili kwestie związane z propozycją Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz projektem Europejskiego Funduszu Odbudowy.

Spotkanie stanowi istotny etap w procesie konsultacji przed zaplanowanym na 19 czerwca szczytem Rady Europejskiej.

Polska w prezentowanym stanowisku podkreśla konieczność zachowania zasadniczej roli polityki spójności i wspólnej polityki rolnej w przyszłym budżecie unijnym.

Sprawiedliwe mechanizmy w Europejskim Funduszu Odbudowy

W odniesieniu do projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy, polski rząd zwraca uwagę na zasadność udzielenia istotnego wsparcia finansowego dla państw członkowskich dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Istotnym założeniem musi być jednak przyjęcie sprawiedliwych mechanizmów dystrybucji środków, które uwzględniają rzeczywistą zamożność poszczególnych państw.

Na spotkaniu omówiono też bieżące kwestie unijne, w tym wyzwania związane z polityką migracyjną, ochroną granic i przywróceniem swobodnego przepływu osób.

W lipcu Polska przejmuje przewodnictwo w V4

Polska 1 lipca przejmie od Czech przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Motywem przewodnim rocznej prezydencji polskiej w V4 będzie odbudowa życia gospodarczego i społecznego po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił szefów rządu V4 do udziału w inauguracji polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej 3 lipca.