SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

06.05.2020 Szef rządu rozmawiał z liderami państw UE i Bałkanów Zachodnich RODM Olsztyn poleca

Mateusz Morawiecki uczestniczył w wideokonferencji przywódców unijnych państw z przedstawicielami sześciu aspirujących do członkostwa w UE krajów Bałkanów Zachodnich – Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej oraz Serbii.

Spotkanie było okazją do podkreślenia znaczącego zaangażowania UE na rzecz państw Bałkanów Zachodnich. Chodzi zarówno o walkę z pandemią COVID-19 i jej negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi, jak i o europejskie aspiracje państw regionu. Unijni liderzy potwierdzili gotowość UE do dalszego wzmacniania wsparcia dla politycznej, gospodarczej i społecznej transformacji Bałkanów Zachodnich.

W wideokonferencji uczestniczyli także przewodniczący Rady Europejskiej, Komisji i Parlamentu Europejskiego, Wysoki Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych.

W trakcie spotkania przyjęta została deklaracja przywódców państw członkowskich UE, do której przyłączyli się także liderzy państw bałkańskich.


Wsparcie Polski dla Bałkanów Zachodnich

Polska aktywnie wspiera Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną oraz Serbię na ich drodze do integracji europejskiej, dzieląc się swoimi doświadczeniami z okresu negocjacji akcesyjnych z UE. W zeszłym roku nasz kraj przewodniczył Procesowi Berlińskiemu – inicjatywie wspierającej integrację Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Punktem kulminacyjnym polskiego przewodnictwa był Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w lipcu 2019 r. Zorganizowanych zostało wówczas ponad 100 wydarzeń w Polsce i w regionie Bałkanów Zachodnich, a nasz kraj przekazał ponad 1,5 mln euro na rzecz rozwoju infrastruktury w regionie. Symbolem polskiej solidarności była także deklaracja wsparcia dla odbudowy Albanii po tragicznym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło to państwo w zeszłym roku, w wysokości 2,7 mln euro. Polska zamierza kontynuować aktywną politykę wspierania państw Bałkanów Zachodnich na ich drodze do integracji europejskiej również podczas polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpocznie się 1 lipca br.