SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.05.2020 Otwarte lekcje on-line - Jan Paweł II RODM Olsztyn poleca

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II we współpracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce serdecznie zaprasza uczniów i dzieci na otwarte lekcje on-line.

Lekcje odbędą się 23 maja o godzinie 17:00 (dzieci młodsze) i 18:00 (młodzież) czasu polskiego na platformie ZOOM i YouTube.

Dla dzieci młodszych przygotowany został temat lekcji „O małym Lolku i dużym Karolku”. Lekcję dla młodszych dzieci poprowadzi Krystyna Wzorek nauczycielka Polskiej Katolickiej Szkoły im. Świętego Ferdynanda w Chicago, wiceprezes Zrzeszenia Polskich Przedszkoli w Ameryce i członek Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago. Dzieci na zajęciach powinny mieć białe kartki, nożyczki i żółty flamaster lub kredkę.

Dla młodzieży proponujemy temat „Tajemnica świętości Jana Pawła II – polskiego papieża. 100. rocznica urodzin.” Lekcję poprowadzi Barbara Ignas – nauczyciel i były dyrektor szkoły im. Trójcy Świętej w Chicago, obecnie ucząca klasy piąte i licealne.


REJESTRACJA NA LEKCJE OTWARTE