SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.12.2020 Seminarium naukowe: Polska w ONZ 1945 - 2020 Działania RODM Olsztyn

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na Seminarium naukowe: "Polska w ONZ 1945 - 2020"


Polska w ONZ 1945 - 2020Prelegenci:

dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
"Polska pomoc rozwojowa w kontekście działań Organizacji Narodów Zjednoczonych"

dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM
"Dylemat wspierania działań USA przez Siły Zbrojne RP w kontekście braku konsensusu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ"

dr Wojciech Kotowicz
"Członkostwo Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ w zakresie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności"

dr Krzysztof Żęgota
"Aktywność Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - próba bilansu"