SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.11.2020 DEBATA „POLONIA XXI WIEKU. WYZWANIA STOJĄCE PRZED POLONIĄ I POLAKAMI MIESZKAJĄCYMI POZA GRANICAMI” Działania RODM Olsztyn

25 listopada Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska wraz z Forum Młodych Dyplomatów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie i Kołem Naukowym “Prawo i Wschód” organizuje ostatnie spotkanie z cyklu „Polonia w XXI wieku”. Tematem konferencji będzie zaangażowanie instytucji krajowych w pomoc środowiskom polonijnym na całym świecie, a także sposoby wykorzystania potencjału młodzieży polskiej mieszkającej w różnych krajach. Spotkanie będzie miało formę konferencji na platformie ZOOM.

POLONIA XXI WIEKU

Już wcześniej odbyły się trzy debaty z młodymi liderami polonijnymi z Ameryki Północnej i Południowej, Europy Zachodniej i Wschodu. Konferencje dotyczyły potrzeb i wyzwań stojących przed środowiskami polskimi, a także liderstwa polonijnego. W związku ze skalą wydarzeń chcielibyśmy dokonać podsumowania zapraszając na ostatnią debatę przedstawicieli krajowych instytucji zajmujących się sprawami polonijnymi.

UCZESTNICY

Na spotkaniu będą obecni:

 • Jan Dziedziczak
  - Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą,
 • Jan Badowski
  - dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Sławomir Kowalski
  - Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • Dariusz Piotr Bonisławski
  - prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”,
 • Jolanta Tatara
  - prezes Kongresu Oświaty Polonijnej,
 • Jan Sabadasz
  - prezes Fundacji “Dziedzictwo Kresowe”.

Głos również zabiorą przedstawiciele młodzieży polonijnej

 • Jakub Staniewski
  - prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, który będzie reprezentował Polonię w Ameryce Północnej oraz Południowej
 • Krystian Klekot
  - sekretarz Koła Polskich Studentów na Uniwersytecie w Sorbonie, który będzie mówił w imieniu Polonii na Zachodzie
 • Paweł Szutow
  - członek Klubu Studenta Polonijnego, który będzie reprezentował Polonię oraz Polaków na Wschodzie
 • CEL KONFERENCJI

  Podczas spotkania uczestnicy omówią rolę młodych, wzajemne możliwości i oczekiwania w rozwijaniu środowisk polonijnych, a punktem wyjścia będzie prezentacja przez młodzież uczestniczącą w trzech pierwszych konferencjach wyzwań stojących przed młodymi Polakami mieszkającymi poza granicami.


  25 listopada br. godz. 19.00 czasu polskiego

  LINK DO KONFERENCJI NA PLATFORMIE ZOOM


  Meeting ID: 912 1255 4970

  Passcode: 304755


  Koordynatorami projektu są Alina Czerska i Stanisław Aprilashvili.
  Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencjach prosimy o kontakt poprzez
  Mail: stypendia@wspolnotapolska.org.pl
  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.