SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.11.2020 Śladami Jana Pawła II po Polsce, czyli geografia w szkole polonijnej Działania RODM Olsztyn

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz Wiedzy o Polsce na kurs geografii turystycznej: Śladami Jana Pawła II po Polsce. Kurs składa się z sześciu webinarów przedstawiających poszczególne krainy geograficzne Polski: Region pobrzeża, Pojezierza: Pomorskie i Mazurskie Pojezierze Wielkopolskie, Wyżyna Małopolska, Sudety i Karpaty

Na każdym spotkaniu zostaną przedstawione walory turystyczno – krajoznawcze poszczególnych regionów naszego kraju.

Kurs odbywać się będzie w poniedziałki i czwartki od 9 listopada do 26 listopada 2020 o 21:00 polskiego czasu.

Szkolenie poprowadzi Kamila Ziółkowska-Weiss, doktor, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Katedra Turystyki i Badań Regionalnych, Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2008-2018 pracowała jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, którego sama jest absolwentką w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Odbyła liczne staże i stypendia naukowe w kraju i za granicą (m.in. Toronto, Sankt Petersburg, Chicago, Karvina, Lwów, Kijów, Oviedo, Rio de Janeiro). Wzięła czynny udział z referatami w ponad 70 konferencjach międzynawowych. Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii naukowych. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze związane są m.in. z Polonią w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.


REJESTRACJA NA SZKOLENIE