SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.10.2020 Konferencja: Nie tylko plebiscyt.
Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie
Działania RODM Olsztyn

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zaprasza na konfernecję: "Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie"

22-23 X 2020 r. Olsztyn
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego

ul. Partyzantów 87, parter


Organizatorzy:
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie,
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

Patronat honorowy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego22 października 2020

9:00-9:40
Rejestracja uczestników

9:45:
Inauguracja konferencji – dr Jerzy Kiełbik – dyrektor Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

10:00
Prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Walka o Lwów w latach 1918-1920 jako przykład solidarności Polaków z różnych zaborów w staraniach o odzyskanie niepodległości

10:15
dr Aleksander Srebrakowski (Uniwersytet Wrocławski)
Sejm Wileński jako forma plebiscytu

10:30
dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski w Opolu)
Śląsk Cieszyński 1920. Niedoszły plebiscyt

10:45
dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu)
Plebiscyt górnośląski 20 marca 1921 r. Geneza – przygotowania – rezultaty – ocena

11:30
dr hab. Zbigniew Kudrzycki (Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)
Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu na forum Sejmu ustawodawczego 1919-1920

11:45 dr Elżbieta s. Monika Albiniak (Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej)
Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych Warmii, Mazur i Górnego Śląska działający na Uniwersytecie Lubelskim i jego losy

12:00
Andrzej Albiniak (Janów Lubelski)
Pomoc ludności województwa lubelskiego w przygotowaniach do plebiscytów

12:15
mgr Adrian Talarek (UHP w Częstochowie)
Rejon częstochowski w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

12:30-13:00
Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

14:30: Wspólne zwiedzanie wystawy
Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach?
prezentowanej w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

23 października

10:00
dr Emilia Figura-Osełkowska (Instytut Północny im. W.Kętrzyńskiego w Olsztynie)
Pomniki plebiscytowe na Warmii i Mazurach

10:15
dr Krzysztof Wójcik (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)
Przebieg i skutki plebiscytu w 1920 r. na terenie powiatu ostródzkiego

10:30
dr Justyna Liguz (Zamek w Kwidzynie):
„Inter Arma”. Wizyta Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowicza i Władysława Kozickiego na Powiślu w 1920 r.

10:45-11:45:
Przerwa kawowa połączona z projekcją filmu „Spuścizna czyli Saga mazurskiego rodu Leyk”

12:00
dr Sławomir Maksymowicz (Archiwum Państwowe w Olsztynie)
Przemoc stosowana przez Niemców wobec Warmiaków i Mazurów działających na rzecz przyłączenia Warmii i Mazur do Polski. Wpływ przemocy i innych działań na wynik plebiscytu 1920 roku

12:15
Magdalena Łowkiel (Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie)
100 lat Hymnu Warmińskiego Feliksa Nowowiejskiego

12:30
Bartosz Różanek (Uniwersytet Warszawski)
Działania Józefa Czodrowskiego na rzecz polskości Warmii i Mazur po I wojnie światowej

12:45-13:00
Dyskusja i podsumowanie konferencji