SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.10.2020 Polonia XXI wieku. Ameryka Północna i Południowa Działania RODM Olsztyn

Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska wraz z Forum Młodych Dyplomatów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie serdecznie zapraszają na drugą debatę z cyklu „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami – Ameryka Północna i Południowa”, która będzie poświęcona Polakom mieszkającym w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Rozmowa odbędzie się 17 października br. o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Klub Studenta Polonijnego działający przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” zrzesza młodzież polskiego pochodzenia, dlatego ważne dla nas jest spojrzenie na sprawy polonijne i usłyszenie głosu młodego pokolenia z różnych części świata, jesteśmy liderami swoich społeczności i chcielibyśmy poznać innych liderów, aby porozmawiać co dla Was jest ważne, gdy mówimy o Polsce. Chcemy zachęcić środowiska młodzieżowe do refleksji nad przyszłością Polonii w poszczególnych regionach, a także zaprosić do wymiany pogląd nad wyzwaniami stojącymi przed społecznościami polskimi w różnych państwach. Niezwykle istotną kwestią jest dla nas zachowanie polskości, dlatego chcemy dowiedzieć się w jakim stopniu młodzież polonijna w poszczególnych regionach posługuje się językiem polskim, czy myśli o podjęciu studiów w Polsce i w jaki sposób młodzi mieszkający w innych krajach mogą im w tym pomóc.

Cel projektu

Celem projektu jest dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami, potrzebami środowisk polonijnych, kierunkami rozwoju polityki polonijnej, włączeniem młodzieży do procesu integrującego działalność polonijną poza granicami, rozwój kontaktów między organizacjami polonijnymi na świecie, budowanie głębszego dialogu między instytucjami krajowymi a polonijnymi.

W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ:

  • Prezes BRASPOL (Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej) Pan Andre Hamerski
  • Przedstawiciele młodzieży polonijnej w Brazylii - Diego Zorraski, Wilian Zorraski, Gabriela Golembieski, Gabrieli Maria Gabineski, Jean Paulo Marchesini
  • Przedstawicielka Klubu Studenta Kurytyby – Pani Milena Woitowicz Cerdoso/
  • Wiceprezes Poskiego Związku Polaków w Argentynie - Pan Enrique Mackiewicz
  • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży w Stanach Zjednoczonych – Pan Jakub Staniewski
  • Członkowie Zarządu Klubu Polskich Studentów na Uniwersytecie w Toronto – Pani Sophia Orfanakos oraz Pan Ericsson Sing
  • Wice Przewodnicząca Klubu Polskich Studentów na Uniwersytecie w Calgary – Pani Aleksandra Dobrzelecka.

Link do konferencji


https://zoom.us/j/96560992874?pwd=Y0xaYWdMV0pIS1ZvS01MQ3d0bVREUT09

Meeting ID: 965 6099 2874
Passcode: 623574

Prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową - ksp.warszawa@wspolnotapolska.org.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.