SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.09.2020 Prelekcja: Rola kościoła katolickiego w integracji środowisk opozycyjnych w PRL Działania RODM Olsztyn

Dziś w ostródzkim Klubie Seniora z inicjatywy RODM Olsztyn odbył się wykład pt. „Jan Paweł II, który obudził w nas Solidarność”. Uczestnikami spotkania byli słuchacze ostródzkiego Klubu Seniora a prelekcję poprowadził Pan Franciszek Brzozowski.

W trakcie spotkania poruszone zostały tak ważne tematy jak rola kościoła katolickiego w zjednoczeniu społeczeństwa oraz jego wpływ na działalność ruchów opozycyjnych w walce z komunistycznymi władzami PRL.

Podkreślono wielką rolę jaką w tym procesie odegrał Święty Papież Jan Paweł II, którego wsparcie rozpaliło w polskim społeczeństwie iskrę nadziei zwycięstwa nad komunistycznym ustrojem PRL. Po zakończeniu wykładu miała miejsce dyskusja, w której aktywny udział wzięli uczestniczący w spotkaniu seniorzy. Było to kolejne wydarzenie z cyklu spotkań RODM Olsztyn przybliżających społeczności Warmii i Mazur najistotniejsze fakty z historii naszego kraju.