SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.02.2020 Konferencja inaugurująca kampanię „Wolni – Niewolni – Kampania przeciwko handlowi ludźmi w Afryce” Działania RODM Olsztyn

W dniu 7 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Wolni – Niewolni". Spotkanie otworzył koordynator kampanii w województwie warmińsko-mazurskim Pan Mateusz Rutynowski. Następnie głos zabrał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki, który przywitał zaproszonych gości oraz zgromadzonych uczestników i w swoim wystąpieniu przybliżył tematykę handlu ludźmi w Afryce zwracając szczególną uwagę na ogromny zasięg tego zjawiska oraz negatywne konsekwencje jakie ono ze sobą niesie.

W części oficjalnej spotkania goście honorowi, w tym: europoseł Beata Kempa, ks. Prof. Waldemar Cisło (dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi W Potrzebie), ks. kan. dr Michał Tunkiewicz (delegat arcybiskupa metropolity warmińskiego) zachęcali do wsparcia kampanii oraz podkreślili znaczenie społecznego zaangażowania w walkę przeciwko handlowi ludźmi, zwłaszcza w krajach afrykańskich. Europoseł zwróciła również uwagę na nieocenioną rolę mediów w zakresie informowania zarówno o sytuacji jaka ma miejsce w Afryce, jak i akcjach podejmowanych przez państwo polskie i instytucje międzynarodowe. Podziękowała też społeczności Warmii i Mazur za wcześniejsze zaangażowanie w akcję „Mleko dla Aleppo”.

W dalszej części spotkania wystąpił założyciel oraz Prezes HAART Kenia, Radosław Malinowski, który przybliżył działalność fundacji oraz wskazał na najpilniejsze potrzeby i wyzwania stojące przed misjonarzami i ludźmi niosącymi pomoc w Afryce. Do raportu przygotowanego przez HAART Kenia nawiązał w swojej prezentacji dr Maciej Duda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prelegent omówił również główne pojęcia związane ze handlem ludźmi (m.in. wiktymność, wiktymizacja pośrednia, wiktymizacja wtórna) oraz fenomenologię i etologię zjawiska.

Po wystąpieniach gości oraz ekspertów odbyła się dyskusja z uczestnikami spotkania. Na zakończenie zostały zaprezentowane przedmioty z Afryki i dzieła sztuki przygotowane przez uczniów Liceum Plastycznego w Olsztynie, które będą dostępne do nabycia na aukcjach internetowych a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie kampanii.