SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.08.2019 „Rozwój w obiektywie 2019” konkurs fotograficzny RODM Olsztyn poleca

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ wspólnie z National Geographic Polska organizuje konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na problemy i wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się i przechodzącymi transformację ustrojową. Organizacja konkursu wpisuje się w działania edukacyjne na rzecz rozwoju regionalnego wspierane przez MSZ. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Tematyką konkursu są wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się. Zgłaszane do konkursu prace powinny prezentować kulturę i życie codzienne ich mieszkańców oraz problemy, z którymi muszą sobie radzić.KATEGORIE KONKURSOWE


Kategoria DOBROBYT skupia się na dokumentacji takich aspektów jak edukacja, opieka zdrowotna oraz na przykładach przedsiębiorczości wpływającej na rozwój danej społeczności.

W kategorii LUDZIE czekamy na prace przedstawiające problematykę powszechnych praw człowieka oraz zagwarantowania równego dostępu do zasobów naturalnych i ekonomicznych.

Fotografie w kategorii PARTNERSTWO powinny ukazywać przykłady współpracy na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju – w ujęciu lokalnym, jak i globalnym.

Prace zgłoszone w kategorii PLANETA będą rozpatrywane z perspektywy współistnienia ludzi z przyrodą, ingerencji człowieka w środowisko naturalne oraz jego wpływu na środowisko.

W kategorii POKÓJ Jury wybierze fotografie ilustrujące, w jaki sposób pokój lub jego brak wpływa na życie zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa.


Termin

Nabór zdjęć trwa do 16 października 2019 r.


Zasady

Spośród nadesłanych prac jury wybierze finalistów przyznając Grand Prix konkursu oraz po jednym pierwszym miejscu i wyróżnieniu w każdej z pięciu kategorii tematycznych.

W każdej kategorii można zgłosić nie więcej niż 5 zdjęć. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.

Dłuższy bok powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.


Nagrody

Grand Prix Konkursu o wartości 5 000 zł brutto.

I miejsce w każdej z 5 kategorii konkursowych o wartości 3 000 zł brutto.

wyróżnienie w każdej z 5 kategorii konkursowych o wartości 1 000 zł brutto.


Strona internetowa konkursu

https://konkursmsz.national-geographic.pl/