SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.05.2019 III Europejski Festiwal Schumana RODM Olsztyn poleca

Idźmy kształtować Europę pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana przez budowanie jedności, solidarności i poloju - to idea jaka będzie przyświecała III Europejskiemu Festiwalowi Schumana.


Patronat honorowy objął
Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski


W programie Festiwalu przewidziano również - obok paneli tematycznych - koncert "Wspólnota serc" i "Modlitwę o powrót do Europy Schumana".


Zachęcamy do zapoznania się z programem