SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.02.2019 Minister Czaputowicz o przyszłości Europy na konferencji CEPS w Brukseli RODM Olsztyn poleca

– Zgadzam się, że historia zjednoczonej Europy to przykład sukcesu. Aż 87% polskiego społeczeństwa jest zdania, że nasz kraj skorzystał na integracji europejskiej – powiedział szef polskiej dyplomacji podczas corocznej konferencji CEPS IdeasLab w Brukseli.

Na konferencji organizowanej przez czołowy brukselski think-tank Centre for European Policy Studies spotkali się politycy, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz dziennikarze, aby omówić perspektywy rozwoju Europy w najbliższej przyszłości.

Minister Jacek Czaputowicz uczestniczył w dyskusji panelowej „Ku Europie wartości na szczycie w Sybinie?”, w której wzięli udział także wiceminister spraw zagranicznych Chorwacji Andreja Metelko-Zgombić oraz byli premierzy Włoch i Szwecji - Paolo Gentiloni i Fredrik Reinfeldt. Paneliści dyskutowali o kierunku rozwoju Unii Europejskiej i możliwości nadania Europie nowego impulsu na zbliżającym się szczycie w Sibinie.

Dyskusja skupiła się wokół definicji demokracji, dla którego zagrożeniem według niektórych są ruchy populistyczne. Minister Czaputowicz wskazał na ryzyko dla demokracji, jakie niosą ze sobą próby narzucania większości punktu widzenia elit rządzących. Dlatego tak ważne jest, by politycy europejscy wsłuchiwali się w głos obywateli, który najlepiej odzwierciedlany jest poprzez wyniki demokratycznych wyborów.

W swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska w duchu odpowiedzialności za przyszłość całej wspólnoty opowiada się za wzmacnianiem wolnej konkurencji i czterech swobód stanowiących fundament integracji europejskiej. W chwili obecnej to gospodarki państw Europy Środkowej i Wschodniej, na czele z Polską, napędzają Wspólny Rynek. Silna Europa to Europa, w której państwa nie uciekają się do protekcjonizmu gospodarczego pod przykrywką ochrony praw socjalnych, ale reformują swoje niewydolne gospodarki – zauważył minister Czaputowicz. 

Szef polskiego MSZ zwrócił ponadto uwagę na upolitycznienie procedury z art. 7 wobec Polski oraz bronił reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. – Podwójne standardy są niestety coraz bardziej widoczne w działaniach instytucji europejskich – ocenił minister Czaputowicz.

Na zakończenie dyskusji szef polskiej dyplomacji wskazał europejską jedność jako największe źródło naszej siły. – Wobec rosnącej roli nowych potęg, zwłaszcza Chin, i kwestionowania zasad porządku międzynarodowego przez inne, np. Rosję, wspólny głos Unii Europejskiej w obronnie wartości i zasad, na których oparty jest świat demokratyczny, jest kluczowy – podkreślił minister Czaputowicz.

Centre for European Policy Studies jest działającym od 1983 think-tankiem i forum debaty na tematy związane z Unią Europejską. Co roku organizuje konferencję CEPS Ideas Lab, która łączy ośrodki myśli politycznej z całej Europy, a także przedstawicieli rządów, biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji europejskich w debacie nad kluczowymi problemami Europy.

Przy okazji wizyty, w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE odbyło się spotkanie ministra Jacka Czaputowicza z polskimi urzednikami, którzy pracują w instytucjach europejskich. Dyskusja skupiona była wokół tematów związanych z rekrutacją Polaków do struktur UE, ich promocją na wszystkich szczeblach funkcjonowania w ramach Unii oraz rozbudową mechanizmów dalszego zacieśniania kontaktów Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wysokiej rangi urzędnikami europejskimi.


Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/