SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.07.2019 IV DOROCZNE WYDARZENIE PROGRAMU INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK RODM Olsztyn poleca

W Ostródzie odbyło się IV Doroczne Wydarzenie Programu Interreg Południowy Bałtyk. Tegorocznej konferencji towarzyszyło hasło Let’s share and learn (Dzielmy się doświadczeniem i uczmy się).

Wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się pomiędzy projektami z dofinansowaniem Programu Południowy Bałtyk, a także tzw. kapitalizacja efektów projektów w praktyce to główne cele wydarzenia Programu Południowy Bałtyk, które w tym roku odbyło się w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim.

Podczas tegorocznego spotkania w Ostródzie, organizatorzy (Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk w Gdańsku) zaplanowali warsztaty poświęcone m.in. zachowaniu trwałości efektów zrealizowanych projektów, omówieniu planów na współpracę w regionie Południowego Bałtyku w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 r, a także poprawie komunikacji i promocji współpracy transgranicznej wokół Bałtyku.

W konferencji udział wzięli m.in. partnerzy projektów, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, polityków zainteresowanych tematyką zielonych technologii, ochrony środowiska, rynku pracy, zrównoważonej turystyki i transportu z regionów nadmorskich pięciu państw uczestniczących w Programie: Polski, Niemiec, Danii, Litwy i Szwecji.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełnił rolę partnera wspierającego organizację tegorocznego wydarzenia w Ostródzie. Samorząd województwa reprezentował marszałek – Gustaw Marek Brzezin.

Program Południowy Bałtyk w perspektywie 2014-2020 wspiera międzynarodowe projekty realizowane m.in. w obszarach MŚP, zrównoważonej turystyki, technologii przyjaznych środowisku, transportu, rynku pracy oraz wzmacniania zdolności instytucji do współpracy. Obszar kwalifikowalny Programu w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski. Kontynuacja i kształt programu w perspektywie finansowej UE 2021-2027 będzie przedmiotem międzynarodowej debaty w nadchodzących miesiącach.


Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: k.ostrowski@warmia.mazury.pl.

Dodatkowe informacje o Programie można znaleźć na stronach: https://southbaltic.eu/ oraz https://ewt.warmia.mazury.pl/
Źródło: https://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/4798-o-wspolpracy-regionow-poludniowego-baltyku