SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.06.2019 Wizyta Ambasadora Kazachstanu RODM Olsztyn poleca

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki przyjął Ambasadora Kazachstanu w Polsce Margulana Baimukhana, który w Olsztynie uczestniczył w III Kongresie Przyszłości.

Podczas spotkania wyrażono chęć współpracy między województwem warmińsko-mazurskim a podmiotami z terenu Kazachstanu.Margulan Baimukhan

urodził się w Obwodzie Ałmatyńskim (Kazachstan) w roku 1974. Ukończył kursy języka polskiego na Politechnice Opolskiej, Handel Zagraniczny na Wydziale Ekonomii i Stosunków Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Marketing na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, liczne szkolenia na Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Kazachstanu i Akademii Dyplomatycznej MSZ Kazachstanu, roczny program Studium Polityki Zagranicznej na Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, MScIM na University of Hertfordshire, MBA na University of British Columbia. Jest członkiem Stowarzyszenia Dyplomatów Kazachstanu, Stowarzyszenia Kazachstańskich Absolwentów Polskich Uczelni, naukowo-badawczej grupy Komitetu ds. Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki Kazachstanu oraz speakerem Klubu Międzynarodowego „Toastmaster International”.Źródło: http://www.uw.olsztyn.pl