SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.04.2019 Ambasador Mołdawii z wizytą na Warmii i Mazurach RODM Olsztyn poleca

Iurie Bodrug, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Mołdawii w Polsce był gościem marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina. Wizyta związana była z przewidywanym zakończeniem przez ambasadora misji dyplomatycznej w naszym kraju (nastąpi to prawdopodobnie w najbliższych miesiącach).

W spotkaniu wzięli ponadto udział Maciej Bukowski, konsul honorowy Republiki Mołdawii w Elblągu oraz Łukasz Bielewski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Stosunki gospodarcze między Polską a Mołdawią regulują umowy dwustronne i porozumienia resortowe. Zgodnie z informacjami Narodowego Biura Statystyki (strona mołdawska nie uwzględnia obrotów towarowych dokonywanych z Naddniestrzem) w 2016 roku obroty towarowe pomiędzy RM a RP wyniosły 205,6 mln USD.

W Mołdawii mieszka według różnych oficjalnych danych około 8 tys. Polaków. Największymi skupiskami Polaków są największe miasta państwa, a najwyższy odsetek populacji Polacy stanowią w rejonach Kamionka i Rybnica w północnym Naddniestrzu, gdzie są ludnością autochtoniczną.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego był jednym z organizatorów seminarium wyjazdowego Komisji CIVEX Komitetu Regionów pt. „Regionalny wymiar współpracy Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami”, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2015 r. w Elblągu. Jeden z paneli poświęcony był przyszłości Partnerstwa Wschodniego, w którym Ambasador Mołdawii wziął udział jako prelegent.

Ponadto wizytę w regionie ambasador Mołdawii złożył w 2013 r. Dyplomata w rozmowie z wyraził wdzięczność polskim władzom za dotychczasowe poparcie jego kraju w dążeniu do eurointegracji i za okazywaną pomoc (m.in. Polska przekazała Mołdawii 100 tys. euro na likwidację skutków letniej suszy). Wyraził też nadzieję na pogłębienie współpracy między obydwoma krajami na szczeblu regionalnym. Ambasador odwiedził również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

W grudniu 2012 roku, tuż po wizycie Prezydenta RP w Kiszyniowie, ambasador Mołdawii otworzył wystawę ikon mołdawskich w Kętrzynie. Kętrzyńscy harcerze natomiast zorganizowali letnią akcję humanitarną dla mołdawskiej Polonii.


Źródło: Kancelaria Prezydenta