SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.02.2019 Studenci z Ukrainy zakończyli praktyki w Urzędzie Marszałkowskim RODM Olsztyn poleca

Grupa studentów z ukrainy rozpoczęła praktyki w Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w styczniu 2019 roku.

Przez kilka tygodni uczestniczyli w wizytach studyjnych, seminariach, wykładach, a także w pracach niektórych komórek Urzędu. Praktykanci zapoznali się m.in. z zakresem kompetencji sejmiku, zarządu województwa oraz jednostek samorządu województwa, „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, Regionalnym Programem Operacyjnym Warmii i Mazur 2014-2020.

Odbyli również wizytę studyjną w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz gminie Świątki.

Studenci uczestniczyli także w posiedzeniach stałych komisji sejmiku oraz sesji sejmiku warmińsko-mazurskiego, dzięki czemu, oprócz wiedzy teoretycznej uzyskali także możliwość rozwinięcia kompetencji oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Finałem praktyk było spotkanie z przewodniczącą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, Bernadeta Hordejuk, która pogratulowała studentom i wręczyła im dokument potwierdzający odbycie praktyk wraz z drobnymi upominkami.

- Cieszę się że studenci z Ukrainy chcą u nas studiować. Zawsze staram się uświadamiać młodym, studiującym ludziom, że to oni są przyszłością kraju i to od nich, od ich ambicji, konsekwencji, pracy i obywatelskiego zaangażowania zależeć będzie kształt Ojczyzny. Tak jest w Polsce i wierzę że również na Ukrainie. To niezwykła szansa rozwoju zarówno dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jak i samych studentów z Ukrainy. Taka forma studiowania jest korzystna dla dialogu, wzajemnego poznawania się i coraz lepszego zrozumienia. Mam nadzieję że ta inicjatywa będzie kontynuowana. Studenci z Ukrainy, ale również z innych państw są w Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawsze mile widziani – powiedziała przewodnicząca Bernadeta Hordejuk
Studenci z Ukrainy dzięki umowie między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM) a Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska we Lwowie mogą studiować jeden rok w Polsce i uzyskają dyplom ukończenia studiów magisterskich, który będzie uznawany w całej Unii Europejskiej.

Główną inicjatorką współpracy oraz koordynatorką umowy ze strony UWM jest dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego VI kadencji, która sprawuje w nim funkcję przewodniczącej Komisji Współpracy Międzynarodowej. Prof. T. Astramowicz-Leyk koordynuje także współpracę z Uniwersytetem im. Ivana Franki we Lwowie oraz jest pomysłodawczynią i koordynatorką polsko-ukraińskiego forum naukowego, które odbywa corocznie od 2015 roku na przemiennie we Lwowie i Olsztynie.