SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.02.2019 Unia i współpraca zagraniczna. Obradował polsko-francuski Komitet Sterujący RODM Olsztyn poleca

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zakończyło się coroczne posiedzenie Komitetu Sterującego współpracy zdecentralizowanej Departamentu Côtes d’armor i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Delegację francuską na czele z Thibaut Giugnard, wiceprzewodniczącym rady departamentu Côtes d’Armor, przywitał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. W obradach Komitetu uczestniczył także Georges Diener, radca ds. Współpracy Kulturalnej Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie.

Komitet sterujący złożony z przedstawicieli partnerskich samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych we współpracę powstał w 2009 roku. Jego głównym celem jest przygotowanie harmonogramu, monitoring i ocena polsko-francuskich projektów realizowanych na Warmii i Mazurach oraz w Côtes d’Armor.W minionym roku zrealizowano wspólnie 25 projektów. Bezpośrednimi i pośrednimi odbiorcami działań było ok. 2150 osób. Wspólne projekty w większości koordynowane były przez polskich i francuskich partnerów społecznych. W tym roku kalendarz polsko-francuskich inicjatyw będzie również bogaty, a jego realizacja była jednym z punktów dyskusji Komitetu Sterującego.

Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządem województwa warmińsko-mazurskiego i radą generalną departamentu Côtes d’Armor zostało podpisane w 2000 roku. Dzięki zaangażowaniu obu regionów zrealizowano przez ten czas szereg projektów m.in. w obszarze kultury, sportu oraz kształcenia zawodowego, polityki społecznej czy aktywizacji obszarów wiejskich.

Wspólnie podejmowany wysiłek spotyka się z uznaniem władz centralnych Francji i Polski, m.in. ambasad obu krajów. Współpraca międzyregionalna Warmia i Mazury - Côtes d’Armor podawana jest często jako wzorcowy przykład współpracy samorządów.