SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.11.2019 Konferencja pt. „Zaścianek Kresowy w Olsztynku jako trwały element wzmocnienia tożsamości i indywidualności kulturowej regionu”. RODM Olsztyn

29 listopada br., na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyła się konferencja pt. „Zaścianek Kresowy w Olsztynku jako trwały element wzmocnienia tożsamości i indywidualności kulturowej regionu”. W spotkaniu uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele środowisk kresowych.

Na wstępie, uczestników oraz zaproszonych gości powitał Pan Paweł Bielinowicz z Warmińsko-Mazurskiej Kolacji Kresowian. Następnie głos zabrał Pan Wiktor Marek Leyk, Pełnomocnik marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Po oficjalnym rozpoczęciu, referat nt. idei i realizacji projektu utworzenia Zaścianka Kresowego w Olsztynku, wygłosił Pan Piotr Bojarski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie. Kolejne wystąpienia pracowników naukowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pana profesora Witolda Gieszczyńskiego i Pana dr hab. Radosława Grossa dotyczyły kwestii ekspatriacji ludności polskiej z terenu Kresów Wschodnich na Warmię i Mazury po 1945 roku. Z kolei Pani dr Kinga Raińska z Muzeum Warmii i Mazur przybliżyła temat obyczajowości ziemiańskiej i drobnoszlacheckiej w dawnych dworkach kresowych. Natomiast Dyrektor Muzeum Zamkowego w Lidzbarku Warmińskim, Pani Małgorzata Jackiewicz-Garniec zaprezentowała podobieństwa i różnice między historycznymi założeniami dworskimi na Warmii i Mazurach a dworem kresowym dawnej Rzeczypospolitej. Spotkanie zakończyło wystąpienie Pani dr hab. Bożeny Domagały oraz ożywiona dyskusjaKonferencja była wspólną inicjatywą naszego Ośrodka, Warmińsko-Mazurskiej Koalicji Kresowian oraz Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie.