SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.10.2019 Seminarium pt. „Polska wobec przemian środowiska międzynarodowego”. RODM Olsztyn

W dniu 13 listopada br. w Oddziale Zewnętrznym w Szczytnie Aresztu Śledczego w Olsztynie, odbyło się seminarium pt. „Polska wobec przemian środowiska międzynarodowego”. Organizatorami wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie oraz Areszt Śledczy w Olsztynie.

Zaproszonych gości oraz uczestników spotkania powitał dyrektor aresztu kpt. Gaweł Gałdziński wraz z moderatorem, dr Krzysztofem Żęgotą z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Następnie pierwszą prelekcję wygłosił prof. Marcin Chełminiak, który odniósł się do tematu kształtowania się stosunków międzynarodowych oraz sytuacji Polski po zakończeniu zimnej wojny. Profesor nakreślił genezę powstania Grupy Wyszehradzkiej oraz omówił jej znaczenie w ówczesnych jak i obecnych realiach.Kolejny z mówców, prof. Waldemar Tomaszewski poświęcił swoje wystąpienie istotnej współcześnie kwestii, tj. perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód Europy. Jak zauważył prelegent, przyjęcie kolejnych członków z pewnością może przyczynić się do ogólnego wzrostu gospodarczego, jednakże w uwagi na różne przesłanki realizacja tego procesu będzie z pewnością bardzo ostrożna i długotrwała.

Trzeci z ekspertów, dr Wojciech Kotowicz zwrócił uwagę na współczesne zagrożenia związane z funkcjonowaniem w przestrzeni międzynarodowej, w tym min: cyberterroryzm, szpiegostwo na rzecz obcego państwa czy też atak zbrojny z użyciem nowych technologii.

Następnie głos zabrał dr Krzysztof Żegota, który przedstawił główne założenia oraz cele programu Partnerstwa Wschodniego. Prelegent podkreślił przede wszystkim znaczącą rolę Polski w rozwoju tego programu oraz przybliżył wybrane inicjatywy podjęte w ramach zacieśnienia współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią.

Ostatnia część spotkania posłużyła dyskusji oraz podsumowaniu całości obrad przez moderatora.

Seminarium poprzedziły awanse oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym funkcjonariuszom służby więziennej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań, komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele związków zawodowych NSZZF i PW.