SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10-11.10.2019 Międzynarodowa konferencja pt. "Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921" RODM Olsztyn

Międzynarodową konferencję poświęconą kwestiom budowy niepodległości i wytyczenia granic Rzeczypospolitej w latach 1918-1921 otworzył dyrektor Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Pan dr Jerzy Kiełbik. Następnie głos zabrał dr Tomasz Wyżlic, który wstępnie zarysował tematykę przedstawioną na wystawie „Koniec I wojny światowej w satyrze i karykaturze”.

Po wprowadzenie odbyło się oprowadzenie kuratorskie po tejże wystawie. W kolejnej części spotkania wykłady wygłosili: prof. dr hab. Krzysztof Buchowski z Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Piotr Pałys z Instytutu Śląskiego w Opolu oraz dr hab. Zbigniew Kudrzycki z Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Obrady, w drugim dniu konferencji, rozpoczęło wystąpienie Pana Tadeusza Baryły, który przybliżył działania polskiej służby konsularnej z Prusach Wschodnich po I wojnie światowej. Wystąpienia kolejnych prelegentów dotyczyły m.in.: granicy Prus Wschodnich z Polską; ochrony celnej granic i zagranicznej wymiany towarowej; ruchu turystycznego do Prus Wschodnich; ech powstania wielkopolskiego oraz plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Nie zabrakło również odniesień do ciekawych postaci takich jak Ignacy Jan Paderewski czy gen. Adrian Carton de Wiart – szef Brytyjskiej Misji Wojskowej w Warszawie oraz nowoczesnych metod prowadzenia badań historycznych przy wykorzystaniu serwerów GIS. Ważnym głosem w dyskusji był referat dr hab. Wasyla Gulaja z Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej, który ukazał problem kształtowania granic państwa polskiego w latach 1918-1923 z perspektywy współczesnego, ukraińskiego dyskursu akademickiego i społeczno-politycznego.


Konferencja była wspólną inicjatywą Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Wydarzenie objęły patronatem medialnym: Radio Olsztyn oraz TVP 3 Olsztyn.