SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.09.2019 Debata pt. "Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019: Służba na rzecz obywateli - sprawy polonijne i konsularne". RODM Olsztyn

W czwartek, 19 września br. w Ostródzie, w województwie warmińsko-mazurskim, odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu "Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019". Kluczowym tematem dyskusji była służba na rzecz obywateli, w kontekście spraw polonijnych i konsularnych.

Jako pierwszy głos w debacie zabrał Zastępca Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pan Sławomir Kowalski, który przybliżył również założenia rządowego programu wsparcia polonii i Polaków mieszkających za granicą. Przedstawiciel MSZ przedstawił opis grup do których program jest skierowany, zawarte w nim priorytety, instrumenty i zadania do realizacji oraz pięć głównych celów: wpieranie szkolnictwa polskiego za granicą, wspieranie tożsamości polskiej, wspieranie środowisk polskich za granicą w budowaniu ich potencjału oraz zachęcanie Polaków do powrotu do Polski.Następnie Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Pan Łukasz Bielewski przybliżył słuchaczom osiągnięcia Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na niwie współpracy międzynarodowej. Odniósł się m.in. do  programów skierowanych do polonii wdrażanych przez UM oraz innych projektów realizowanych w ramach umów z miastami partnerskimi we Francji, Chinach, Niemczech, Danii, Włoszech i Obwodzie Kaliningradzkim.

Z kolei wystąpienie Przewodniczącej Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani prof. Teresa Astramowicz –Leyk odnosiło się do badań naukowych oraz współpracy z Ukrainą. Istotny element debaty stanowiło wystąpienie nauczycielki z Rówieńskiej Specjalizowanej Szkoły I-III stopnia  nr 15, Pani Tatiany Malczewskiej, która przedstawiła konkretne przykłady wsparcia oraz formy pomocy otrzymywane przez nauczycieli oraz dzieci i młodzież na Ukrainie,  dzięki wysiłkom polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podkreśliła również, iż dla polonii bardzo ważne jest utrzymanie kontaktu z Polską.

W ramach spotkania uczestników debaty zaszczycił obecnością również Marszałek Stanisław Karczewski oraz Pani Senator Bogusława Orzechowska.