SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.08.2019 Warsztaty i szkolenia dla Polonii RODM Olsztyn

W sierpniu gościliśmy w Domu Polonii w Ostródzie uczestników projektów polonijnych realizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W ramach działalności naszego Ośrodka zaprosiliśmy ich do udziału w szkoleniach i warsztatach o tematyce związanej w historią Polski oraz sztuką debatowania.

Pierwsze ze spotkań odbyło się 9 sierpnia br. Warsztaty pt. „Metodyka wystąpień publicznych i debatowania” poprowadził Pan Marek Zając, polski dziennikarz i publicysta oraz dyrektor stacji telewizyjnej Polsat Rodzina. W szkoleniu uczestniczyły nauczycielki szkół polskich z USA, Irlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Ukrainy oraz Kataru.

Kolejne warsztaty miały miejsce 12 sierpnia br. W nawiązaniu do przypadającej w tym roku 75. rocznicy Powstania Warszawskiego, uczestnicy projektu „Ambasador polskości”, wzięli udział w szkoleniu pt. „Powstanie Warszawskie – geneza, przebieg i ocena”. Młodzież polonijna z USA, Białorusi, Węgier, Ukrainy, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy i Rosji wysłuchała prelekcji wprowadzającej w tematykę, a następnie zmierzyła się z różnymi zadaniami edukacyjnymi oraz rywalizowała w quizie patriotycznym.

Ostatnie ze szkoleń zorganizowaliśmy 26 sierpnia. W związku ze zbliżającą się 80.rocznicą wybuchu II wojny światowej warsztaty dla nauczycieli polonijnych z Anglii, Białorusi, Irlandii, Hiszpanii, Włoch i Ukrainy zostały poświęcone tematyce września ’39. Zaproszony przez nas ekspert z Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Pan Dawid Zagził przedstawił najważniejsze informacje związane z pierwszymi miesiącami wojny oraz zwrócił uwagę na akcenty, które powinny zostać rozłożone w edukacji dzieci i młodzieży. W praktycznej części spotkania, nauczyciele zapoznali się również z różnorodnymi, możliwościami pozyskiwania materiałów historycznych i edukacyjnych przygotowywanych przez IPN oraz korzystania ze szkoleń i spotkań organizowanych zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju.