SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.07.2019 Wakacyjne spotkania w Klubie Seniora+ w Ostródzie RODM Olsztyn

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie nieustannie nawiązuje współpracę z nowymi instytucjami w regionie. Kolejnym naszym Partnerem stał się Klub Seniora+ w Ostródzie.

W ramach wakacyjnych spotkań odbyły się wykłady pt. „Czar polskiego Wilna. Miasto Mickiewicza w okresie międzywojennym. Klimat, miejsca, ludzie" oraz pt. „Drogi do Niepodległości - odrodzenie Rzeczypospolitej z różnych perspektyw", przeznaczone dla uczestników Klubu.

Pierwsze ze spotkań, w dniu 11 lipca, było swoistą podróżą do dawnego Wilna. Dzieje miasta w okresie międzywojennym oraz polskie wątki z nim związane przedstawił Pan Piotr Bojarski, Prezes Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie. Nie zabrakło również odniesień do twórczości Adama Mickiewicza i miejsc w Wilnie opisanych w utworach literackich.

Kolejny wykład, 8 sierpnia wpisywał się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Słuchacze poznali m.in. genezę oraz przebieg walk o niepodległość oraz sylwetki kluczowych bohaterów.

Prelekcja została dodatkowo wzbogacona pokazem map, plakatów propagandowych oraz licznych zdjęć obrazujących omawiane postaci i wydarzenia historyczne.